PyEphem - obliczenia astronomiczne dla Układu Słonecznego

PyEphem to biblioteka do dokładnych astronomicznych obliczeń w Pythonie. Podając datę i współrzędne geograficzne miejsca obserwacji PyEphem będzie mogła wyliczyć pozycję Słońca, Księżyca, planet i ich księżyców oraz dowolnego asteroidy, komety, dla których znamy orbitę. Dodatkowo biblioteka może wyliczyć odległość kątową pomiędzy dwoma obiektami, jak i wskazać konstelację, w której się obecnie znajduje wybrany obiekt.

Instalacja jest prosta - albo z pakietu wchodzącego w skład dystrybucji Linuksa, lub uniwersalnie za pomocą:
easy_install pyephem
Przykładowy skrypt pokazujący pozycję marsa wygląda tak:
import ephem
mars = ephem.Mars()
mars.compute()

warszawa = ephem.Observer()
warszawa.lat = '52.15'
warszawa.long = '21.01'
mars.compute(warszawa)
print
print mars.az, mars.alt
print ephem.constellation(mars)
print mars.mag
print warszawa.next_transit(mars)
print warszawa.next_rising(mars)
print warszawa.next_setting(mars)
Co da na dzień 15.11.2009 00:06 wynik (zgodny z rzeczywistością):
93:34:23.9 26:54:24.0
('Cnc', 'Cancer')
0.25
2009/11/15 04:01:49
2009/11/15 20:12:04
2009/11/15 11:49:14
PyEphem obsługuje planety Układu Słonecznego i ich księżyce, także Słońce, Księżyc oraz "popularne" jasne gwiazdy. Opis użytych w przykładzie metod i ich właściwości znajdziemy w PyEphem Quick Reference.
RkBlog

Podstawy Pythona, 15 November 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact