PyGoWave Server - niezależna implementacja serwera i klienta Google Wave

PyGoWave Server to jedna z rozwijanych obecnie niezależnych implementacji serwera i klienta Google Wave. Źródła dostępne są na githubie, a wersja testowa znajduje się na pygowave.net. Projekt jest w bardzo wczesnym stadium rozwoju i nie oferuje jeszcze pełnej obsługi protokołu Fali.

PyGoWave wykorzystuje obecnie Pythona 2.6, Django 1.X, Orbited 0.7.7 (serwer Comet), RabbitMQ 1.6.0, a także PIL, lxml, czy carrot. Ostatnio także wykorzystywany jest Twisted. Opcjonalna zależność to django-rosetta. Od strony interfejsu webowego wykorzystywana jest biblioteka mootools i różne dodatki (zrzut ekranu).

Dla końcowego użytkownika nie jest to obecnie coś co można używać, natomiast programiści zainteresowani protokołem Federacji i Google Wave powinni przyjrzeć się temu projektowi i pomóc w jego rozwoju.

RkBlog

Google Wave, 5 October 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact