RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Udostępnianie Fal na stronach internetowych

Publiczne fale można obecnie udostępniać na stronach internetowych. Jako że jest to "praca w toku", a dostęp do Wave jest ograniczony - by korzystać z udostępnionej tak fali należy mieć konto i być zalogowanym do Google Wave.

Przykład

RkBlog

Google Wave, 20 October 2009, Piotr Maliński

Comment article