pyMediaWiki

PyMediaWiki to prosty moduł Pythona parsujący znaczniki stosowane w MediaWiki. Pobieramy kod z repozytorium SVN (pymediawiki.py), zapisujemy i w tym samym katalogu tworzymy plik o przykładowym kodzie:
from pymediawiki import PyMediaWiki

data = """
= Tytul =
== Before you start ==
MediaWiki is server software.
Test linka 1: [http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce security upgrades] oraz [[WikiWord]]

* abc
* bcd
* xyz
"""

w = PyMediaWiki()
print w.parse(data)
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact