RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Pystacia - manipulowanie grafikami - po polsku

Opis biblioteki Pystacia do obróbki plików graficznych z poziomu Pythona

Pystacia to "kolejna" biblioteka do manipulowania grafiką. W odróżnieniu od pozostały poza polskim pochodzeniem posiada kilka unikalnych cech/zalet. Pystacia oferuje oczywiście metody do najprostszych operacji jak generowanie miniatur i nakładanie różnych efektów (rozmycie, rotacja, czy odszumianie). Prosty przykład wygląda następująco:
import pystacia

image = pystacia.read('example.jpg')

image.rescale(320, 240)
image.write('output1.jpg')
image.rotate(30)
image.write('output2.jpg')
image.rescale(factor=2)
image.denoise()
image.emboss()
image.write('output3.jpg')

image.close()
Przykład działania pystacia
RkBlog

Podstawy Pythona, 9 November 2011,

Comment article