Python 3000

Python 3 lub Python 3000 to nowa wersja Pythona, która w wersji stabilnej zostanie wydana w sierpniu 2008 roku. Będzie to wersja niezgodna wstecznie z wydania z serii 2.X, dlatego nadano jej nowy numer główny. Celem Pythona 3 jest usunięcie przestarzałych komponentów trzymanych dla wstecznej zgodności, a także "poprawienie" elementów języka, które można usprawnić uwzględniając obecne nurty w programowaniu. Główne zmiany to:
  • Przeniesienie reduce do functools
  • Wsparcie dla opcjonalnych adnotacji funkcji, które można wykorzystać np. do nieformalne deklarowania typów
  • Połączenie typów str i unicode
  • Zwracanie iteratorów, a nie list przez komponenty standardowej biblioteki Pythona
  • Usunięcie przestarzałych elementów zapewniających wsteczną zgodność ze starszymi wydaniami Pythona
Kalendarz wydania wygląda następująco:
  • Python 3 Alfa 1: wydany 31 sierpnia 2007
  • Python 2.6 Alfa 1: grudzień 2007
  • Zamrożenie funkcjonalności: kwiecień 2008
  • Python 2.6: czerwiec 2008
  • Python 3.0: sierpień 2008

RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact