RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Python 3000

Python 3 lub Python 3000 to nowa wersja Pythona, która w wersji stabilnej zostanie wydana w sierpniu 2008 roku. Będzie to wersja niezgodna wstecznie z wydania z serii 2.X, dlatego nadano jej nowy numer główny. Celem Pythona 3 jest usunięcie przestarzałych komponentów trzymanych dla wstecznej zgodności, a także "poprawienie" elementów języka, które można usprawnić uwzględniając obecne nurty w programowaniu. Główne zmiany to: Kalendarz wydania wygląda następująco:
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article