Python dla Chemików

Ostatnio siedzę na laboratorium i robię seryjnie analizy chromatograficzne - rozkład chlorowcopochodnych w impulsowym wyładowaniu barierowym. Software do chromatografu oprócz własnego formatu CH1 (chromatograf HP) ma opcję eksportu do CDF (ANDI/netCDF Mass Spectrometry Data Interchange format). A do obsługi CDF pod pythonem mamy pycdf.

Poniżej masowy generator wykresów:
from pycdf import *
from Numeric import *
from os import listdir
from pylab import *

cdfs = listdir('cdf/')
for i in cdfs:
	nc = CDF('cdf/' + i)
	varnames = nc.variables().keys()
	v = nc.var(varnames[14])[:]
	v = v[0:2000]
	ylabel('Sygnal')
	xlabel('czas (ns)')
	title('chromatogram ' + i)
	plot(v)
	savefig('smiec/' + i + '.png')
	clf()
	print 'Wygenerowany wykres dla: ' + i
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact