pywin32 - usługi i biblioteki MS Windows w Pythonie

PyWin32 to zbiór modułów umożliwiających wykorzystywanie usług i bibliotek MS Windows w Pythonie. Przydaje się gdy chcemy zintegrować naszą aplikację z określonymi systemowymi usługami. Dokumentacja pywin32 (lub druga na activestate) przedstawia całą listę modułów wraz z ich opisem. Oto prosty przykład:
from win32api import *

print FindExecutable('explorer')
print GetComputerName()
print GetLogicalDriveStrings()
print GetSystemDirectory()
Należy pamiętać że biblioteka ta dostępna jest wyłącznie pod systemami MS Windows. Jeżeli tworzymy wieloplatformowe aplikacje, to kod wykorzystujący specyficzne dla danej platformy biblioteki należy umieszczać w oddzielnych własnych "modułach" i odpowiednio zadbać o ładowanie odpowiedniej z nich (dla danego systemu), czy też odpowiednio obsługiwać braki takich bibliotek pod innymi platformami. Biblioteka ta nie cieszy się też zbyt dużą popularnością i nie ma zbyt wielu przewodników (część funkcjonalności pywin32 pokryta jest przez bibliotekę standardową Pythona).
RkBlog

Podstawy Pythona, 9 January 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact