RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

ReCaptcha w formularzach Django

ReCaptcha to popularny system captcha do zabezpieczania formularzy przed aktywnością botów. Oferuje on API pozwalające na wykorzystywanie widżetów ReCaptcha na stronach www. W przypadku Pythona wykorzystamy recaptcha-client, który to wykorzystywany jest przez specjalny typ pola formularzy Django w tym fragmencie kodu. W artykule zaprezentuję gotowy przykład formularza oparty o tą bibliotekę i snippet.

 • Na początek wygeneruj darmowy zestaw kluczy dla domeny, w której chcesz używać widżetu
 • Mając klucz wstawiamy je do settings.py projektu Django:
  RECAPTCHA_PUBLIC_KEY = '*Klucz tutaj*'
  RECAPTCHA_PRIVATE_KEY = '*Klucz tutaj*'
  
 • Instalujemy recaptcha-client np. poprzez easy_install
 • Teraz musimy dodać definicję pola i widżetu dla formularzy Django. Można zrobić to tak - tworzymy w projekcie Django katalog "recaptchawidget" a w nim pliki fields.py, widgets.py, oraz __init__.py.
Kod widgets.py:
from django import forms
from django.utils.safestring import mark_safe
from django.conf import settings
from recaptcha.client import captcha
  
class ReCaptcha(forms.widgets.Widget):
    recaptcha_challenge_name = 'recaptcha_challenge_field'
    recaptcha_response_name = 'recaptcha_response_field'
  
    def render(self, name, value, attrs=None):
      return mark_safe(u'%s' % captcha.displayhtml(settings.RECAPTCHA_PUBLIC_KEY))
  
    def value_from_datadict(self, data, files, name):
      return [data.get(self.recaptcha_challenge_name, None), 
        data.get(self.recaptcha_response_name, None)] 
Kod fields.py:
from django.conf import settings
from django import forms
from django.utils.encoding import smart_unicode
from django.utils.translation import ugettext_lazy as _

from recaptchawidget.widgets import ReCaptcha
from recaptcha.client import captcha
  
class ReCaptchaField(forms.CharField):
    default_error_messages = {
      'captcha_invalid': _(u'Invalid captcha')
    }
  
    def __init__(self, *args, **kwargs):
      self.widget = ReCaptcha
      self.required = True
      super(ReCaptchaField, self).__init__(*args, **kwargs)
  
    def clean(self, values):
      super(ReCaptchaField, self).clean(values[1])
      recaptcha_challenge_value = smart_unicode(values[0])
      recaptcha_response_value = smart_unicode(values[1])
      check_captcha = captcha.submit(recaptcha_challenge_value, 
        recaptcha_response_value, settings.RECAPTCHA_PRIVATE_KEY, {})
      if not check_captcha.is_valid:
        raise forms.util.ValidationError(self.error_messages['captcha_invalid'])
      return values[0] 


Teraz możemy już wykorzystać ReCaptcha w formularzach. Oto przykładowa definicja formularza:
from django import forms

from recaptchawidget.fields import ReCaptchaField 

class RegisterProForm(forms.Form):
  """
  A form with recaptcha
  """
  login = forms.CharField(min_length=2, max_length=30)
  recaptcha = ReCaptchaField()
Oraz widok obsługujący formularz:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

from django.shortcuts import render_to_response
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.template import RequestContext

from myform.forms import *

def show_form(request):
  """
  Recaptcha example
  """
  form = RegisterProForm()
  if request.POST:
    form = RegisterProForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      print 'ok'
      return HttpResponseRedirect('/')
  
  return render_to_response('myform.html', {'form': form}, context_instance=RequestContext(request))
Oraz szablon:
<form action="./" method="post">{% csrf_token %}
  {{ form.login }}{% if form.login.errors %}<div class="errmsg">{{ form.login.errors|join:", " }}</div>{% endif %}<br />
  {{ form.recaptcha }}{% if form.recaptcha.errors %}<div class="errmsg">{{ form.recaptcha.errors|join:", " }}</div>{% endif %}<br />
  
  <input type="submit" value="Send Form" />
  </form>
Gotowe. Mamy formularz z widżetem ReCaptcha, który jest walidowany wraz z całym formularzem.
recaptcha_django
RkBlog

Django, 1 February 2011, Piotr Maliński

Comment article