requests - obsługa HTTP w prosty pythonowy sposób

Biblioteka requests służy do obsługi protokołu HTTP - wysyłania żądań, odbierania odpowiedzi itd. - to co robi już np. urllib2, czy pycurl. W tym przypadku postanowiono na prostotę użytkowania - stworzono bibliotekę "dla ludzi".

Instalacja jest prosta, wystarczy użyć jednej z poniższych metod:
pip install requests
easy_install requests

Jeżeli chcesz używać współbieżnych żądań to potrzebny będzie także "gevent" (instalacja np. poprzez pip) zależny od biblioteki libevent.

W dokumentacji znajdziemy przyjazny "szybki start" prezentujący możliwości requests. Oto przykład pokazujący jak zażądać strony chronionej autoryzacją HTTP:
import requests

r = requests.get('http://protected-website.test', auth=('login', 'password'))
print r.status_code
print r.headers['content-type']
print
print r.content
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 9 November 2011

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact