Rozszerzenia do Kate w Pythonie

Pate to wtyczka do Kate z KDE3 umożliwiająca pisanie wtyczek w Pythonie. Pate pozwala tworzyć wtyczki dodające elementy interfejsu, operujące na otwartym pliku - "tekście", w sumie to co zwykłe wtyczki Kate. Działające "hello world" to:

import kate

@kate.onAction("Hello World", "Ctrl+H")
def insertHelloWorld():
	currentDocument = kate.view()
	currentDocument.insertText("Hello World!")

RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact