sh - polecenia systemowe łatwo dostępne w Pythonie

sh to nakładka na moduł subprocess z biblioteki Pythona. Oferuje przyjazne i elastyczne "API" do wykonywania systemowych poleceń. Każde polecenie można używać jakby było funkcją.

Instalacja jest standardowa - pip install sh. Po instalacji z modułu sh możemy zaimportować dowolne "polecenie":

from sh import cd, ls, wesnoth

cd('/var/log')
print ls('./')
print wesnoth('--version')
Parametry polecenia mogą być także przekazywane jako metody:
from sh import cd, ls

cd('/var/log')
print ls.nginx('./')
from sh import git
git.checkout("master")

Jeżeli polecenie ma zostać wykonane w tle to wystarczy użyć _bg=True. Dane przekazywane przez polecenie na standardowe wyjścia można przekierować za pomocą argumentów _out i _err podając jako wartość nazwę pliku lub funkcję. Za pomocą sh można też kontrolować interaktywne polecenia.

RkBlog

Podstawy Pythona, 26 December 2012

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact