RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

sh - polecenia systemowe łatwo dostępne w Pythonie

sh to nakładka na moduł subprocess z biblioteki Pythona. Oferuje przyjazne i elastyczne "API" do wykonywania systemowych poleceń. Każde polecenie można używać jakby było funkcją.

Instalacja jest standardowa - pip install sh. Po instalacji z modułu sh możemy zaimportować dowolne "polecenie":

from sh import cd, ls, wesnoth

cd('/var/log')
print ls('./')
print wesnoth('--version')
Parametry polecenia mogą być także przekazywane jako metody:
from sh import cd, ls

cd('/var/log')
print ls.nginx('./')
from sh import git
git.checkout("master")

Jeżeli polecenie ma zostać wykonane w tle to wystarczy użyć _bg=True. Dane przekazywane przez polecenie na standardowe wyjścia można przekierować za pomocą argumentów _out i _err podając jako wartość nazwę pliku lub funkcję. Za pomocą sh można też kontrolować interaktywne polecenia.

RkBlog

Podstawy Pythona, 26 December 2012, Piotr Maliński

Comment article