RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Sygnały w Django

Django obsługiuje mechanizm sygnałów i slotów, choć funkcjonalność ta nie jest powszechnie znana. Dokumentację znajdziemy na wiki, a nie bezpośrednio na stronie. Także w sieci na Mercurytide znajdziemy dość duży artykuł poświęcony sygnałom.

Sygnały i sloty umożliwiają nam pisanie kodu, który zostanie wykonany w określonych warunkach - przed/po dokonaniu operacji zapisu w tabeli, czy po stworzeniu tabeli danego modelu.

RkBlog

Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article