Szablon Półniebianina

Półniebianin to szablon, który można zastosować na dowolną żywą istotę o nie-złym charakterze i inteligencji większej od 4. Typ istoty zmienia się na "pozasferowiec". Półniebianin otrzymuje zdolności itoty bazowej oraz:
- Premia do naturalnej zbroi +2
- Widzenie w słabym świetle, odporność na choroby, odporność na elektryczność 10/-, premia +2 do testów na wytrzymałość przeciw truciźnie.
- Premia +2 do charyzmy i roztropności
- Otrzymuje (6 + mod. z intelektu)*KW punktów umiejętności na poziom, gdzie KW to KW danego półniebianiny (nie klasy).
- Dopasowanie poziomu: +2

- Świecące oczy: Jako darmową akcję półniebianin może sprawić że jego oczy rozbłysną czystym światłem. Tworzy się stożek długi na 20 stóp i szeroki na 60 oraz półniebianin staje się odporny na ataki wymagające tego by ofiara zobaczyła atakującego (np. spojżenie gorgony czy meduzy)
- Jako standardową akcję, raz na 1k4+1 rund półniebianin może wykorzystać promień wywołany świecącymi oczami jako broń. Wykonując dystansowy atak dotykowy z największą premią do trafienia może zadać 1k6 obrażeń. Jest to promień o zasięgu 30 stóp.
- Światło: Jako darmową akcję może przywoływać czar światło jak 3 poziomowy zaklinacz.
- Zdolności czaropodobne: Jeżeli półniebianin ma intelekt bądź roztropność większe bądź równe 8 to otrzymuje te oto zdolności czaropodobne: Ochrona przed złem 1 raz dziennie za każdą KW, wykrycie zła 1 raz dziennie za każdą KW, lewitacja 1 raz dziennie za każde 2 KW, Rozumienie języków 1 raz dziennie za każdą KW, Drzwi przez wymiary 1 raz dziennie za każde 5 KW. Efekty te traktuje się jako czary rzucone przez zaklinacza o poziomie równym KW półniebianina.
RkBlog

Rasy, klasy, potwory i przedmioty, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact