RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Szablony Django

Szablon to zwykły plik tekstowy zawierający zazwyczaj kod HTML oraz tagi - zmienne, za które zostanie wstawiona określona treść bądź też tagi kontrolujące logikę szablonu.

Zmienne

Zmienne wyglądają w szablonach django tak:
{{ nazwa_zmiennej }}
Gdzie nazwa_zmiennej to owa nazwa zwracana przez widok. Jeżeli widok zwraca jakiś obiekt posiadający atrybuty np. słownik to można odwołać się do nich stosując kropkę:
{{ nazwa_zmiennej.atrybut }}
Jeżeli podana zmienna nie istnieje to wstawiona zostanie wartość TEMPLATE_STRING_IF_INVALID z ustawień projektu.

Filtry

Filtry modyfikują zwracane przez zmienne dane. Filtry stosuje się w następujący sposób:
{{ zmienna|nazwa_filtru }}

{{ zmienna|linebreaks }}
// stosowanie kilku filtrów
{{ zmienna|escape|linebreaks }}
// filtr z argumentem
{{ zmienna|escape:"argument" }}
Filtry wykonują zazwyczaj różne operacje formatujące tekst - np. łamią linie, zmieniają wielkość liter, parsują określone tagi. Dostępnych wbudowanych filtrów jest bardzo dużo:

Tagi

Tag wygląda tak:
{% tag %}
Niektóre wymagają taga zamykającego. Rolą tagów jest głównie sterowanie logiką wyświetlanych danych. Django ma wbudowanych kilkanaście tagów: Dodatkowe zmienne wewnątrz pętli:
RkBlog

Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article