Test Lighttpd i Cherokee z Pylons/SCGI

Powtórzyłem test Pylons + różne serwery dla Cherokee i Lighttpd używających SCGI. Z uzyskanych wyników można zauważyć że Cherokee jest w stanie obsłużyć więcej żądań niż lighttpd. Mimo to zwracam uwagę że ten prosty test wykonany za pomocą httperf może nie być wiarygodny względem produkcyjnych zastosowań dla złożonych aplikacji. Dodatkowo muszę zaznaczyć że Lighttpd nie padało pod dużym obciążeniem, co miało miejsce w moim starym teście pod ArchLinuxem.

CHEROKEE 0.5.4

100:
Reply time [ms]: response 4.7
CPU time [s]: total 53.8%

300:
Reply time [ms]: response 2245.3
Reply rate [replies/s]: avg 208.2
Errors: total 2355 client-timo 58

400:
Reply time [ms]: response 2232.8
Reply rate [replies/s]: avg 183.9
Errors: total 4270 client-timo 167

500:
Reply rate [replies/s]: avg 192.3
Reply time [ms]: response 2661.7
Errors: total 5102 client-timo 3

600:
Reply rate [replies/s]: avg 191.1
Reply time [ms]: response 2480.6
Errors: total 5842 client-timo 22

700:
Reply rate [replies/s]: avg 164.9
Reply time [ms]: response 2470.7
Errors: total 6527 client-timo 92

1000:
Reply rate [replies/s]: avg 166.6
Reply time [ms]: response 2441.7
Errors: total 7383 client-timo 120

LIGHTTPD 1.4.11

Włączone moduły: mod_acess, mod_scgi, mod_accesslog, bez PHP

100:
CPU time [s]: total 54.8%
Reply time [ms]: response 4.6

300:
Reply rate [replies/s]: avg 174.0
Reply time [ms]: response 2628.8
Errors: total 3235 client-timo 0

400:
Reply rate [replies/s]: avg 148.1
Reply time [ms]: response 3003.9
Errors: total 4982 client-timo 0

500:
Reply rate [replies/s]: avg 142.3
Reply time [ms]: response 3255.9
Errors: total 6120 client-timo 80

600:
Reply rate [replies/s]: avg 140.0
Reply time [ms]: response 3427.6
Errors: total 6306 client-timo 16

700:
Reply rate [replies/s]: avg 111.2
Reply time [ms]: response 3488.0
Errors: total 6763 client-timo 0

1000:
Reply rate [replies/s]: avg 108.2
Reply time [ms]: response 3591.8
Errors: total 7535 client-timo 48

LIGHTTPD wszystkie moduły poza rrdtool

Osiągi nieco mniejsze niż w przypadki "oszczędnym"
500 | Reply rate avg: 140.9
600 | Reply rate avg: 131.2
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact