RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Treść w Plone3

W Plone3 istnieje domyślnie kilka rodzajów treści. Można je dodawać po zalogowaniu z menu "add new...":
plone7

W zależności od uprawnień dodającej osoby nowy dokument może zostać opublikowany w serwisie, czy też zgłoszony do akceptacji. Dodatkowo każdy dokument posiada kontrolę wersji - dostępne są wszystkie poprzednie wersje danej strony.

Oprócz tych typów treści w Plone funkcjonują portlety (Portlets) będące blokami wyświetlającymi określone dane - np. kalendarz, formularz wyszukiwania itd. Najszybciej zapoznać się można z nimi w brudnopisie użytkownika (dashboard) http://localhost:8080/Plone/dashboard. Edytując go możemy dodawać różne dostępne w Plone portlety:
plone5
plone6
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 30 June 2009, Piotr Maliński

Comment article