Treść w Plone3

W Plone3 istnieje domyślnie kilka rodzajów treści. Można je dodawać po zalogowaniu z menu "add new...":
  • Kolekcja (Collection): Używana do grupowania i wyświetlania treści po podanych kryteriach. Działa podobnie jak zapytanie w bazie danych.
  • Zdarzenie (Event): To specjalny typ treści podobny do strony, ale służący do informowania o zdarzeniach zachodzących w określonym czasie. Dodatkowo typ ten pozwala na dodanie wydarzenia do swojego kalendarza za pomocą iCal or vCal (w tym do Google Calendar, Outlook, Sunbird)
  • Plik (File): To binarny plik przesyłany na stronę, np. PDF, plik arkusza kalkulacyjnego, edytora dokumentów MS Word itd.
  • Folder: Działa podobnie jak na komputerze - służy do organizowania struktury treści i generowania nawigacji. Może zawierać w sobie dowolne typy treści, w tym kolejne foldery.
  • Grafika (Image): To pliki graficzne w formacie JPG, GIF, PNG przesłane do Plone. Można je wstawiać na stronach i podobnych typach treści.
  • Link: Określany także czasem jako "Link Object" służy np. do dodawania zewnętrznych linków do nawigacji
  • Wiadomość (News Item): Typ treści podobny do Zdarzenia, ale służący do dodawania wiadomości i podobnych informacji. Można także przypisać miniaturę do wiadomości.
  • Strona (Page): Najpopularniejszy typ treści.
plone7

W zależności od uprawnień dodającej osoby nowy dokument może zostać opublikowany w serwisie, czy też zgłoszony do akceptacji. Dodatkowo każdy dokument posiada kontrolę wersji - dostępne są wszystkie poprzednie wersje danej strony.

Oprócz tych typów treści w Plone funkcjonują portlety (Portlets) będące blokami wyświetlającymi określone dane - np. kalendarz, formularz wyszukiwania itd. Najszybciej zapoznać się można z nimi w brudnopisie użytkownika (dashboard) http://localhost:8080/Plone/dashboard. Edytując go możemy dodawać różne dostępne w Plone portlety:
plone5
plone6
RkBlog

Programowanie Sieciowe, 30 June 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact