Tworzenie opisu postaci

Stworzenie kompletnego i ciekawego opisu postać wcale nie jest łatwe. Poniżej zestawione zostały pytania mogące być pomocne w tworzeniu wiarygodnej historii i ciekawego opisu postaci. Trzeba pamiętać by opis był ciągły, jednolity.

Przeszłość, dawne dzieje postaci

Rodzina
-Jacy byli rodzice lub opiekunowie?
-Czy postać miała rodzeństwo?
-Czy postać miała własną rodzinę?
-Krewni, czy jacyś wyróżniali się w jakiś sposób?
-Jaki jest obecny stan członków rodziny (martwy, chory, aresztowany itp.)

Dom
-Gdzie się postać wychowała?
-Jaki był status rodziny w społeczności?
-Czy rodzina przenosiła się z miejsca na miejsce?
-Czy mieli swój własny dom?

Dzieciństwo / dorastanie
-Jak zachowywała się postać w dzieciństwie, w czasie dorastania ?
-Czy pamięta ze szczególnych powodów jakiś przyjaciół lub wrogów z tamtego okresu?
-Czy pamięta jakieś szczególne wydarzenia z tamtego okresu?
-Czy nauczył się czegoś ciekawego w tamtym okresie?

Historia profesji
-Dlaczego postać wybrała tą profesję ?
-Jak i od kogo postać pobierała nauki?
-Czy nauka była trudna, czy łatwa?
-Czy postać dokonała czegoś wartego zapamiętania gdy ukończyła naukę?
-Jakie kontakty postać nawiązała w czasie pobierania nauk?
-Czy pamięta jakiś przyjaciół, wrogów, nauczycieli z tamtego okresu?

Osobowość

Osobowość definiuje zachowania postaci. Opisując ją należy uwzględnić wpływ czynników z dzieciństwa i okresu dorastania na moralność i charakter postaci.

Opinie postaci
-Co postać lubi, kocha?
-Co postać nie lubi, nienawidzi?
-Co postać sądzi o miłości, religii, magii, nielegalnych rozrywkach, konfliktach, wojnie, walce itp.?
-Czy postać ma jakieś dziwne poglądy?

Postrzeganie
-Jak postać postrzega siebie samą?
-Jak inne osoby postrzegają postać?
-Jeżeli postać dałoby określić się jednym słowem, to co to byłoby za słowo?
-Co postać zmieniłaby w sobie, jeżeliby mogła?

Cele życiowe
-Co jest największym koszmarem postaci?
-Co jest jej największym marzeniem, nadzieją ?
-Co motywuje postać ?
-Czy jest coś, czego postać nie zrobi?

Pozostałe
-Jakie ma poczucie humoru?
-Czy ma jakieś hobby?
-Jak się relaksuje, odpoczywa?

Wygląd

Wygląd postaci jest zazwyczaj opisem jaki może udzielić osoba, która zobaczyła po raz pierwszy postać. W opisie powinny znaleźć się nawiązania do przeszłości postaci, jej charakteru, wyglądu zewnętrznego i jej spodziewanej profesji. Dobra wizualizacja postaci pomaga graczom wyobrazić sobie swoje postacie, a Mistrzowi Gry ułatwia określenie reakcji NPC na postać.
Wygląd fizyczny
-Jak wysoka jest postać?
-Jaka jest jej budowa?
-Ile waży?
-Jaki ma kolor skóry, włosów, twarzy?
-Jakiego kształtu i koloru są jej oczy, jakie emocje wyrażają?
-Czy postać ma jakieś znaki szczególne (blizny, tatuaże itp.)?
-Jaka wydaje się być postać na pierwszy widok (przyjazna, wroga, zgorzkniała itp.)?
-Jak brzmi jej głos?
-Czy ma jakieś ulubione powiedzonka?
-Jak się porusza, chodzi?
-Co postać chciałaby zmienić w swoim wyglądzie?

Ubiór
-Jak ubrana jest postać gdy odpoczywa?
-Jak ubiera się, gdy chce wywrzeć na kimś wrażenie?
-Jak ubiera się w czasie podróży?
-Jak ubiera się w czasie pracy?


Autor: Colin Chapman
Tłumaczenie: Piotr Maliński
RkBlog

Forgotten Realms, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact