Udane wdrożenie MongoDB na serverdensity.com

Jeden z deweloperów Server Density - serwisu oferującego m.in. usługi monitorowania stanu serwerów opisuje migrację z MySQL na MongoDB, wraz z powodami dla których zrezygnowano z przetrzymywania zbieranych danych w bazach MySQL na rzecz bazy MongoDB. Wybrana baza danych jest nierelacyjną i bezschematową bazą dokumentów podobną m.in. do CouchDB, lecz z innym mechanizmem pobierania danych.

RkBlog

Podstawy Pythona, 27 July 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact