RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Unladen Swallow Q2 dostępne

Na stronie projektu Unladen Swallow dostępne jest wydanie Q2 (milestone 2). Nowości w Q2 to oczywiście poprawki, drobne jak i większe usprawnienia: możliwość "kompilowania" funkcji do kodu maszynowego (domyślnie Unladen robi to dla "funkcji" wywoływanych ponad 10 000 razy), jak i szybsze działanie od Q1. Projekt ten ma na celu znaczące przyśpieszenie CPythona stosując m.in. LLVM do generowania kodu maszynowego z kodu Pythona. Po ukończeniu prac rozwojowych efekty prac programistów zostaną włączone do CPythona w gałęzi 2.X jak i z czasem do gałęzi 3.X.

RkBlog

Podstawy Pythona, 15 July 2009, Piotr Maliński

Comment article