Whoosh - pełnotekstowe wyszukiwanie w Pythonie

Whoosh to biblioteka napisana w Pythonie służąca do pełnotekstowego wyszukiwania tekstu. Nie jest oparta na żadnych zewnętrznych aplikacjach (jak Lucene, czy Xapian), przez co wydaje się być łatwe w użyciu, jednakże jest to młody projekt. Arne Brodowski przedstawił sposób wykorzystania whoosh w Django, co chyba pozwoli najlepiej przetestować możliwości tej biblioteki.

RkBlog

Podstawy Pythona, 22 March 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact