RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Wieloprocesorowość w Pythonie 3.6?

Pomysły a nawet testowe implementacje Pythona walczącego z ograniczeniami GILa dla lepszegi wykorzystania wielu rdzeni procesora

Na liście dyskusyjnej python-ideas pojawiła się propozycja dodania, uzupełnienia wsparcia dla wieloprocesorowości w Pythonie. Dyskusja na liście rozwinęła się i zapewne pojawi się niebawem PEP, a po nim interesujący kod.

Nie jest to jedyna próba wsparcia wielu rdzeni w Pythonie w ostatnich czasach. Dostępna jest eksperymentalna implementacja PyParallel, która ostatnio też aktywnie się rozwija.

Celem tych działań jest umożliwienie tworzenia kodu, który będzie w stanie wykorzystywać wiele rdzeni procesora - czyli coś na co obecnie GIL nie pozwala. Dostępne są rozwiązania współbieżności takie jak multiprocessing, asyncio, czy concurrent.futures, ale nie ma wsparcia dla zrównoleglania operacji (za wyjątkiem modułu multiprocessing). Pomysł rzucony przez Erica ma temu zaradzić.

RkBlog

Podstawy Pythona, 13 July 2015,

Comment article