RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Świątynia Pierwotnego Zła pod Wine

Wyszła kolejna wersja Wine i przy okazji postanowiłem sprawdzić grywalność ToEE pod Wine. Znany problem to toee.exe zabezpieczone Securom'em i niemożliwość uruchomienia gry, lecz zgodnie z poradą na stronie wine zastosowałem "patch" NO CD i mogłem uruchomić grę. Instalacja przebiega bez problemów, podobnie gra nie stwarzała ich poza jednym - zamula procesor na amen. Proces X'ów zajmował 95% CPU, a ToEE.exe prawie 5% :) bug zgłoszony i poczekamy co z tego wyniknie.

RkBlog

Forgotten Realms, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article