Wykorzystanie RPXnow w Django do autoryzacji użytkowników

RPXnow to serwis świadczący usługę agregacji źródeł autoryzacji i autentykacji takich jak OpenID, Facebook Connect, Twitter, Google Account, Blogger, Myspace, czy Windows Live ID. Strona korzystająca z RPXnow w bardzo prosty sposób może umożliwić rejestrację i logowanie użytkowników posiadających wspomniane konta (a w erze serwisów społecznościowych może to być ważnym źródłem nowych użytkowników). Za darmo dostaniemy podstawową funkcjonalność usługi i do 6 źródeł autoryzacji. Konta płatne mogą wybrać do 12 takich źródeł, oraz mają szerszy zakres możliwości.

Konfiguracja usługi

Żeby zacząć używać RPX należy zarejestrować się na stronie i założyć "aplikację" podając jej nazwę, oraz domeny, na których usługa będzie działać. Gdy mamy konto możemy wybrać dostępców i ich kolejność:

rpx1
Niektórzy dostawcy wymagają dodatkowej konfiguracji - np. Facebook wymaga założenia aplikacji Facebook Connect. Po zapisaniu zmian można wykorzystać RPX na własnej stronie.

Po założeniu aplikacji dostanie ona swój klucz API - będzie on potrzebny do żądań wysyłanych do API rpxnow.

Jak to działa?

 • Na własnej stronie umieszczamy JavaScriptowy widżet lub ramkę zawierającą listę dostawców.
 • Użytkownik wybiera dostawcę i podaje swój login/identyfikator. RPX zajmuje się obsługą logowania do danego dostawcy.
  rpx2
  rpx3
 • Po potwierdzeniu zalogowania przed serwis-dostawcę (np. Facebooka) RPX przekierowuje na naszą stronę z tokenem pozwalającym pobrać dane o użytkowniku.
 • Dzięki tokenowi pobieramy dane użytkownika, w tym unikalny identyfikator, po którym możemy zalogować/zarejestrować we własnym serwisie użytkownika.

Implementacja

 • Możesz użyć widżet popupa, lub wyświetlić gotową ramkę - prezentujące listę dostawców. Kody dostępne są w zakładce Quick Start twojego konta
 • Jeżeli chcesz popupa to na końcu strony wklej:
  <script src="https://rpxnow.com/openid/v2/widget"
      type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
   RPXNOW.overlay = true;
   RPXNOW.language_preference = 'pl';
  </script>
  
  Oraz w wybranym miejscu strony link wywołujący go:
  <a class="rpxnow" onclick="return false;"
    href="https://NAZWA_APLIKACJI.rpxnow.com/openid/v2/signin?token_url=TWÓJ_URL">
   Zaloguj się
  </a>
  
  Gdzie TWÓJ_URL to pełen adres URL do strony w twoim serwisie odbierającej token z RPX (o czym za chwilę), a NAZWA_APLIKACJI to nazwa twojej aplikacji na RPX (zobacz wklejki na ich stronie pod "Quick Start").
 • Dla opcji z ramką wystarczy wkleić w wybranym miejscu:
  <iframe src="https://NAZWA_APLIKACJI.rpxnow.com/openid/embed?token_url=TWÓJ_URL"
   scrolling="no" frameBorder="no" style="width:400px;height:240px;">
  </iframe>
  
 • Strona podana pod TWÓJ_URL to strona, na którą zostanie przekierowany użytkownik po zalogowaniu się na stronie dostawcy. Wraz z przekierowaniem przesłany zostanie token (POST, "token"), za pomocą którego będziemy mogli pobrać dane o tym użytkowniku (jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie i użytkownik zalogował się u swojego dostawcy), oto fragment widoku Django obsługującego RPX:
  def handle_rpx_post(request):
  	"""
  	RPX posting token after logging
  	"""
  	if 'token' not in request.POST:
  		return HttpResponseRedirect('/')
  	
  	# token z przekierowania
  	token = str(request.POST['token'])
  	# klucz API aplikacji z rpxnow
  	apiKey = settings.RPXNOW
  	# adres URL API rpxnow
  	url = 'https://rpxnow.com/api/v2/auth_info'
  	# żądanie danych użytkownika
  	# przesyłamy token i klucz API
  	req = urllib2.Request(url=url, data='token=%s&apiKey=%s' % (token, apiKey))
  	f = urllib2.urlopen(req)
  	response = f.read()
  	try:
  		jsn = json.loads(response)
  	except:
  		pass
  	else:
  		# stat == ok to poprawna autoryzacja u dostawcy
  		if jsn['stat'] == 'ok':
  			profile = jsn['profile']
  			username = profile['preferredUsername']
  			# identyfikator, openID, czy np. adres profilu (np. Facebook)
  			identifier = profile['identifier']
  			# nie wszyscy dostawcy udostępniają adres email, to pole jest opcjonalne
  			if profile.has_key('email') and len(profile['email']) > 1:
  				email = profile['email']
  			else:
  				email = False
  
 • Mając identyfikator użytkownika (identifier) możemy sprawdzić czy dla niego istnieje już konto, czy też nie. Dobrym rozwiązaniem jest w takim przypadku automatyczna rejestracja i zalogowanie użytkownika, oraz zapamiętanie powiązania identyfikatora z danym kontem użytkownika Django.

Przykładowa integracja z Django

Potrzebujemy obsługę logowania po RPX w AUTHENTICATION_BACKENDS, oraz model powiązań. Dodatkowo warto dać opcje takie jak przypisanie identyfikatora do starego konta. Poniżej przedstawiłem kluczowe elementy mojej implementacji obsługi RPXnow w Bibliotekach. Dostępna jest też aplikacja Django - django-rpx, lecz jej akurat nie testowałem.

 • Backend autoryzacji wygląda tak:
  from django.contrib.auth.models import User
  from django.conf import settings
  
  from diamandas.userpanel.models import *
  
  class RPXBackend:
  	"""
  	Authenticate a user that has associated RPX to his account
  	"""
  	def authenticate(self, user_id=False, rpx=False):
  		if user_id and rpx:
  			try:
  				user = User.objects.get(id=user_id)
  			except:
  				return None
  			if rpx.user == user:
  				return user
  		return None
  
  	def get_user(self, user_id):
  		try:
  			return User.objects.get(pk=user_id)
  		except User.DoesNotExist:
  			return None
  
 • Model powiązań może wyglądać tak:
  class RPXAssociation(models.Model):
  	"""
  	Assoction of user accounts and RPX
  	"""
  	user = models.ForeignKey(User, verbose_name=_('User'), limit_choices_to={'is_staff': False})
  	identifier = models.CharField(max_length=255, verbose_name=_('Identifier'))
  	ask_for_mail = models.BooleanField(blank=True, default=False, verbose_name=_('No email specified'))
  	is_new = models.BooleanField(blank=True, default=True, verbose_name=_('Account made by social source'))
  	def __str__(self):
  		return self.identifier
  	def __unicode__(self):
  		return self.identifier
  	class Meta:
  		verbose_name = _('RPX Association')
  		verbose_name_plural = _('RPX Associations')
  
 • Kompletny widok obsługujący przekierowanie z RPX przedstawiony został poniżej. Zajmuje się on także zalogowaniem/rejestracją użytkownika:
  from random import choice
  import urllib2
  import json
  from django.contrib.auth import authenticate, login
  #....
  
  def handle_rpx_post(request):
  	"""
  	RPX posting token after logging
  	"""
  	if 'token' not in request.POST:
  		return HttpResponseRedirect('/')
  	
  	token = str(request.POST['token'])
  	apiKey = settings.RPXNOW
  	url = 'https://rpxnow.com/api/v2/auth_info'
  	req = urllib2.Request(url=url, data='token=%s&apiKey=%s' % (token, apiKey))
  	f = urllib2.urlopen(req)
  	response = f.read()
  	try:
  		jsn = json.loads(response)
  	except:
  		pass
  	else:
  		if jsn['stat'] == 'ok':
  			profile = jsn['profile']
  			username = profile['preferredUsername']
  			username = normalise_string(username)
  			identifier = profile['identifier']
  			if profile.has_key('email') and len(profile['email']) > 1:
  				email = profile['email']
  			else:
  				email = False
  			
  			try:
  				rpx = RPXAssociation.objects.get(identifier=identifier)
  			except:
  				# no account
  				randompass = ''.join([choice('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm') for i in range(7)])
  				bla = ''.join([choice('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm') for i in range(3)])
  				if email:
  					try:
  						user = User.objects.create_user(username, email, randompass)
  					except:
  						username = '%s_%s' % (username, bla)
  						user = User.objects.create_user(username, email, randompass)
  					r = RPXAssociation(identifier=identifier, user=user)
  				else:
  					try:
  						user = User.objects.create_user(username, randompass, randompass)
  					except:
  						username = '%s_%s' % (username, bla)
  						user = User.objects.create_user(username, randompass, randompass)
  					r = RPXAssociation(identifier=identifier, user=user, ask_for_mail=True)
  				r.save()
  				user = authenticate(user_id = str(user.id), rpx=r)
  				if user is not None:
  					login(request, user)
  					if email:
  						request.user.message_set.create(message=_('You have been logged-in successfully :)'))
  					else:
  						request.user.message_set.create(message=_('You have been logged-in successfully. You can set your email address in account preferences :) '))
  			else:
  				# we have a user for that identifier
  				user = authenticate(user_id = str(rpx.user.id), rpx=rpx)
  				if user is not None:
  					login(request, user)
  					request.user.message_set.create(message=_('You have been logged-in successfully :)'))
  			
  			return HttpResponseRedirect('/')
  	# this is error
  	return HttpResponseRedirect('/user/rpx/error/')
  
 • Dodałem także możliwość przypisania identyfikatora do istniejącego konta - użytkownik podaje login i hasło do niego i jeżeli jest poprawne to konto stworzone automatycznie jest kasowane, a przypisanie RPX przestawiane na stare konto. Oto kod widoku:
  class AssignRPXForm(forms.Form):
  	login = forms.CharField(label=_("Username"), max_length=30, widget=forms.TextInput())
  	password = forms.CharField(label=_("Password"), widget=forms.PasswordInput())
  
  @login_required
  def assign_rpx(request):
  	#only for autocreated accounts from RPX
  	r = RPXAssociation.objects.get(user=request.user)
  	if not r.is_new:
  		return HttpResponseRedirect('/')
  	
  	form = AssignRPXForm()
  	if request.POST:
  		form = AssignRPXForm(request.POST)
  		if form.is_valid():
  			data = form.cleaned_data
  			# try to authenticate the user
  			user = authenticate(username=data['login'], password=data['password'])
  			if user is not None:
  				try:
  					request.user.get_profile().delete()
  				except:
  					pass
  				# delete the new user account
  				request.user.delete()
  				# login on the old account
  				login(request, user)
  				# update the rpx accociation
  				r.user = user
  				r.is_new = False
  				r.save()
  				request.user.message_set.create(message=_('You have been connected to the existing account :)'))
  				return HttpResponseRedirect('/')
  	
  	return render_to_response(
  		'userpanel/assign_rpx.html',
  		{'form': form, 'rpx': r},
  		context_instance=RequestContext(request))
  

RkBlog

Django, 9 September 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact