Wykresy naukowe z Biggles

Biggles to pythonowa biblioteka do tworzenia naukowych wykresów. Żeby zainstalować biggles będziemy potrzebować numpy oraz plotutils jako zależności. Po standardowej instalacji moduł jest gotowy do pracy (moduł binarny). Przykłady znajdziemy na stronie głównej, wspomagane dokumentacją.

Obiekty Biggles dzielą się na dwie kategorie - kontenery i komponenty. Kontenery to obiekty takie jak wykres czy tabela i można wygenerować ich graficzną reprezentację. Komponenty nie mogą być wizualizowane samodzielnie - trzeba umieścić je w kontenerach. Dostępne kontenery to:
FramedArray   
FramedPlot
HammerAitoffPlot
Plot
Table
Funkcje:
read_column
read_matrix
read_rows
Oraz komponenty:
Circle(s)
Contour(s)
Curve
DataBox
DataInset
DataLabel/Label
DataLine/Line
Ellipse(s)
ErrorBarsX
ErrorBarsY
FillAbove
FillBelow
FillBetween
Geodesic
Histogram
LineX
LineY
PlotBox
PlotInset/Inset
PlotKey
PlotLabel
PlotLine
Point(s)
Slope
SymmetricErrorBarsX
SymmetricErrorBarsY
Najprostszy przykład wygląda tak:
# -*- coding: utf-8 -*-
import biggles
import numpy, math
 
x = numpy.arange( 0, 3*math.pi, math.pi/30 )
c = numpy.cos(x)
s = numpy.sin(x)

# kontener
p = biggles.FramedPlot()
p.title = "title"
p.xlabel = r"$x$"
p.ylabel = r"$\Theta$"
 
# do kontenera dodajemy komponenty, m.in. krzywe
p.add( biggles.FillBetween(x, c, x, s) )
p.add( biggles.Curve(x, c, color="red") )
p.add( biggles.Curve(x, s, color="blue") )

# wyświetlanie wykresu pod X.org
p.show() # X11
# przykład zapisu do pliku
#p.write_img( 400, 400, "example1.png" )
biggles
RkBlog

Podstawy Pythona, 1 March 2010

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact