Zmniejszanie rozmiaru stron HTML za pomocą django-htmlmin

django-htmlmin to "minimalizator" kodu HTML zwracanego przez widoki Django. Można stosować go też poza tym frameworkiem. Za jego pomocą można zmniejszyć rozmiar strony HTML i tym samym przyśpieszyć nieznacznie czas jej ładowania, zmniejszyć transfer wychodzący. Usuwa komentarze, przejścia do nowej linii i puste znaki. Może jednak obecnie popsuć renderowanie się niektórych stron (np. wykorzystujących tagi HTML5).

Instalacja jest prosta, wystarczy użyć pip:
pip install django-htmlmin
Po czym by włączyć minimalizację dla całego projektu Django dodajemy 'htmlmin.middleware.HtmlMinifyMiddleware', do MIDDLEWARE_CLASSES w settings.py. Można także wykluczyć działanie minimalizatora dla wybranych URLi dodając do settings.py:
EXCLUDE_FROM_MINIFYING = ('^wybrany_url/', '^admin/')

Można także nie dodawać middleware, tylko ręcznie wybierać widoki do minimalizacji oznaczając je dekoratorem @minified_response. Można także dodać middleware i wybrane wyłączać poprzez @no_minified_response. Wszystko opisane jest w dokumentacji :)

Można także użyć modułu poza Django:
from htmlmin.minify import html_minify
html = '<html>    <body>Hello world</body>    </html>'
minified_html = html_minify(html)
RkBlog

Django, 10 November 2011

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact