Abriam

 • Średniego rozmiaru przybysz (chaotyczny, zły)
 • Kości Wytrzymałości: 2k8+2 (11 PŻ)
 • Inicjatywa: +1 (zręczność)
 • Prędkość: 50 stóp
 • KP: 15 (+1 zręczność, +4 naturalna)
 • Ataki: Dziób +6 zwarcie, kopnięcie +0 zwarcie
 • Obrażenia: Dziób 1k4+3, kopnięcie 1k8+2
 • Twarz / zasięg: 5 stóp na 5/5 stóp
 • Ataki specjalne: Pisk
 • Specjalne zdolności: -
 • Rzuty obronne: Wytrzymałość +4, Refleks +4, Siła Woli +4
 • Atrybuty: Siła 16, Zręczność 12, Budowa 12, Intelekt 5, Roztropność 12, Charyzma 9
 • Umiejętności: Nasłuchiwanie 5, Zauważanie 5, Skakanie 7
 • Atuty: Zogniskowanie broni (dziób)
 • Klimat, środowisko: Dowolny lądowy
 • Występowanie: stado (4-40 plus jeden 2 poziomowy szaman, plus 20% młodych)
 • Poziom Wyzwania: 1
 • Skarb: standardowy
 • Charakter: Zawsze chaotyczny zły
 • Postęp: 3-4 KW (średni rozmiar), 5-6 KW (duży rozmiar)

  Abrians to rasa ptaków nielotów wywodząca się z Niższych Planów. Można je również spotkać na Odludziach i Planach Materialnych. Ptaki te dorastają do 7 stóp wzrostu i poruszają się na dwóch umięśnionych nogach. Skrzydła są małe i nadają się jedynie do trzymania małych przedmiotów. Ptaki te są bardzo inteligentne. Potrafią używać taktykę, działanie w grupie, atak-ucieczkę itp.


  Walka
  Ptaki te atakują praktycznie wszystko co zauważą. Atakują dziobami, gdyż w skrzydłach nie mogą trzymać broni, chociaż magiczne przedmioty mogą w nich trzymać.
 • Pisk (zdolność nadzwyczajna): Ptaki te mają bardzo przenikliwy pisk. Jeżeli 4 lub więcej ptaków zapiszczy na raz to wszystkie istoty w odległości do 20 stóp musi wykonać rzut na wytrzymałość ST 12 lub ogłuchnie na 1k6 rund. Jeżeli 8 lub więcej zapiszczy to kary podwajają się a ofiara głuchnie na 1k4 godzin.
  RkBlog

  Rasy, klasy, potwory i przedmioty, 14 July 2008

 • Comment article
  Comment article RkBlog main page Search RSS Contact