Banshee

 • Średniego rozmiaru Nieumarły (bezcielesny)
 • Kości Wytrzymałości: 7k12 (45 PŻ)
 • Inicjatywa: +7 (+3 zręczność, +4 ulepszona inicjatywa)
 • Prędkość: 30 stóp
 • KP: 17 (+3 zręczność, +4 odbicie)
 • Ataki: Bezcielesny dotyk +6 zwarcie
 • Obrażenia: Bezcielesny dotyk 1k8
 • Twarz / zasięg: 5 stóp na 5/5 stóp
 • Ataki specjalne: Aura strachu, zawodzenie
 • Specjalne zdolności: Wykrycie żyjących, odporności, bezcielesność, Odporność na czary 20, odporność na odpędzanie +4, nieumarły, aura nienaturalności
 • Rzuty obronne: Wytrzymałość +2, Refleks +5, Siła Woli +8
 • Atrybuty: Siła -, Zręczność 17, Budowa -, Intelekt 16, Roztropność 16, Charyzma 18
 • Umiejętności: Ukrywanie się 13, Zastraszanie 10, Wykrycie Kierunku 8, Nasłuchiwanie 14, Przeszukiwanie 12, Wyczucie pobudek 11, Zauważanie 15
 • Atuty: Zogniskowanie zdolności (zawodzenie), czujność, walka na oślep, ulepszona inicjatywa
 • Klimat, środowisko: Dowolny lądowy lub podziemny
 • Występowanie: Pojedynczo
 • Poziom Wyzwania: 7
 • Skarb: standardowy
 • Charakter: Zawsze chaotyczny zły
 • Postęp: 8 - 21 KW (średni rozmiar)

  Banshee to nieumarły duch złej elfiej kobiety. Nienawidzi życie i zniszczy każdy jej przejaw. Wygląda prawie tak samo jak za życia, ale jej sylwetka jest rozmyta, a oczy płoną wrogim blaskiem.

  Walka
  Banshee zaatakuje swoim zawodzeniem. Jeżeli ofiary przeżyją to wycofa się do swego legowiska. Wróci ponownie w następną noc by zawyć ponownie. Będzie wracać aż wszystkie istoty nie umrą lub nie opuszczą jej terytorium. Banshee nie zaatakuje istot na tyle potężnych że opierają się jej zawodzeniu. Słabsze zginą od jej zawodzenia i szponów.
 • Aura strachu (zdolność nadnaturalna): Każdy kto zobaczy Banshee musi wykonać rzut na Siłę Woli (ST 16) lub zacznie uciekać w panice przez 1k6 + 4 rund. Gdy strach minie lub rzut się powiedzie dana istota jest odporna na strach banshee przez cały dzień.
 • Zawodzenie (zdolność nadnaturalna): Raz dziennie w nocy, o zasięgu 30 stóp. Rzut na siłę Woli (ST 17) lub śmierć.
 • Wykrycie żyjących (zdolność nadnaturalna): Banshee może wyczuć wszystkie żywe istoty w odległości nie większej niż 5 mil.
 • Aura nienaturalności (zdolność nadnaturalna): Dzikie jak i domowe zwierzęta wyczują obecność Banshee z odległości nie większej niż 30 stóp.
 • Bezcielesność: Skrzywdzić ją mogą bronie o umagicznieniu minimum +1 lub magia. 50% na zignorowanie obrażeń od materialnego źródła. Może przechodzić przez materialne obiekty takie jak mury, atakować przechodząc przez zbroję. Zawsze porusza się cicho.
 • Nieumarły: Odporna na czary wpływające na umysł, truciznę, sen, paraliż, ogłuszenie i choroby. Odporna na trafienia krytyczne, stłuczenia, obniżenie atrybutów, wyssanie energii lub śmierć przez rozległe obrażenia.
 • Widzenie w ciemnościach: zasięg 60 stóp
 • Odporności: odporność na chłód i elektryczność
 • Wrażliwości (zdolność nadzwyczajna): Rozproszenie zła zadaje 1k6 obrażeń na poziom rzucającego do maksymalnych 10k6 obrażeń.
  RkBlog

  Rasy, klasy, potwory i przedmioty, 14 July 2008

 • Comment article
  Comment article RkBlog main page Search RSS Contact