CRE-NPC o niestandardowym wygladzie.

Zrobienie istoty wyglądającej jak np. Tanar'ri, Duch Sarevoka czy jak Obserwator nie jest wcale trudne i sprowadza się do 1 opcji w silniku infinity. Załóżmy że chcemy zrobić przyłączalnego NPC będącego powiedzmy liszem. Pierwsze co robimy to tworzymy normalnie NPC. Gdy będzie już gotowy przechodzimy do polimorfii.
- Otwórz IEEP i wybierz edycję przedmiotów. Otwórz jakiś przedmiot, np. jakiś niemagiczny pierścień :)
- Dodaj Equipping Effect "Polymorph into Specific". Ustawiamy standardowo czyli Timing Mode: Permanent, 0-100% self, Not Dispellable & Bypass Resistence.
- Następnie w Resource key podajemy nazwę istoty która już tak wygląda (można "zobaczyć" za pomocą NI lub IE). Dla nas będzie to np. lich01.cre Wpisujemy to do Resource key (bez .cre -> lich01 samo). Klikamy na "Click to edit Parameters"
- Change Specific określa jaki efekt będzie miała polimorfia. 1 - dostaniemy kolory szczególne postaci w którą się morfujemy, 2 - nie dostaniemy ich. Niezależnie co wybierzemy wynik będzie raczej ten sam.
- Zapisujemy przedmiot, zapamiętaj sobie nazwę pliku itm. Uruchom grę, wywołaj z konsoli przedmiot i załóż go... jesteś liszem z wyglądu :)

W przypadku naszego NPC dobrze jest by albo mógł zdejmować/zakładać przedmiot zmieniający go w odpowiednią formę albo (tak jak Valen) miał "zdolność wrodzoną" przywracającą wygląd i ew. zdolności specjalne. Dlaczego tak? Gdyż w silniku infinity nawala warunek "nie rozpraszalne" :/ i przy różnego rodzaju cutscenkach czy nawet przy zapisie gry zdolności i animacja może zniknąć. Po części możesz testować to za pomocą CTRL+R co leczy postać oraz rozprasza wszystkie możliwe rozpraszalne efekty. Dla czaru (zdolności wrodzonej) wybierasz ten sam efekt - "Polymorph into Specific". Wygląda tak samo i tak samo się go ustawia.
Uwaga: Nie wszystkie animacje są stabilne. Niektóre mogą wieszać grę! Na samym początku sprawdź animację wykonując zmorfowaną postacią różne akcje jak atak, czarowanie, otrzymywanie obrażeń itp.
204
RkBlog

Modowanie Silnika Infinity, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact