RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

CRE-NPC o niestandardowym wygladzie.

Jak stworzyć NPC goblina czy przeciwnika demona?

Zrobienie istoty wyglądającej jak np. Tanar'ri, Duch Sarevoka czy jak Obserwator nie jest wcale trudne i sprowadza się do 1 opcji w silniku infinity. Załóżmy że chcemy zrobić przyłączalnego NPC będącego powiedzmy liszem. Pierwsze co robimy to tworzymy normalnie NPC. Gdy będzie już gotowy przechodzimy do polimorfii.
- Otwórz IEEP i wybierz edycję przedmiotów. Otwórz jakiś przedmiot, np. jakiś niemagiczny pierścień :)
- Dodaj Equipping Effect "Polymorph into Specific". Ustawiamy standardowo czyli Timing Mode: Permanent, 0-100% self, Not Dispellable & Bypass Resistence.
- Następnie w Resource key podajemy nazwę istoty która już tak wygląda (można "zobaczyć" za pomocą NI lub IE). Dla nas będzie to np. lich01.cre Wpisujemy to do Resource key (bez .cre -> lich01 samo). Klikamy na "Click to edit Parameters"
- Change Specific określa jaki efekt będzie miała polimorfia. 1 - dostaniemy kolory szczególne postaci w którą się morfujemy, 2 - nie dostaniemy ich. Niezależnie co wybierzemy wynik będzie raczej ten sam.
- Zapisujemy przedmiot, zapamiętaj sobie nazwę pliku itm. Uruchom grę, wywołaj z konsoli przedmiot i załóż go... jesteś liszem z wyglądu :)

W przypadku naszego NPC dobrze jest by albo mógł zdejmować/zakładać przedmiot zmieniający go w odpowiednią formę albo (tak jak Valen) miał "zdolność wrodzoną" przywracającą wygląd i ew. zdolności specjalne. Dlaczego tak? Gdyż w silniku infinity nawala warunek "nie rozpraszalne" :/ i przy różnego rodzaju cutscenkach czy nawet przy zapisie gry zdolności i animacja może zniknąć. Po części możesz testować to za pomocą CTRL+R co leczy postać oraz rozprasza wszystkie możliwe rozpraszalne efekty. Dla czaru (zdolności wrodzonej) wybierasz ten sam efekt - "Polymorph into Specific". Wygląda tak samo i tak samo się go ustawia.
Uwaga: Nie wszystkie animacje są stabilne. Niektóre mogą wieszać grę! Na samym początku sprawdź animację wykonując zmorfowaną postacią różne akcje jak atak, czarowanie, otrzymywanie obrażeń itp.
204
RkBlog

14 July 2008;

Comment article