Diamanda 10.02.2007 Wydana

Nowa wersja wiki Diamanda i forum MyghtyBoard jest już dostępna, do pobrania z code.google.com. Nowa wersja zawiera trochę poprawek, a co ważniejsze wiele uproszczeń - usunąłem "nieużywane" i przekombinowane komponenty.

RkBlog

Diamanda - Aplikacje Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact