RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Django app-engine-patch nabiera rozpędu

Jak można wyczytać z zapowiedzi nowości planowanych dla app-engine-patch 1.0 szykuje się praktycznie "natywna" wersja Django dla Google App Engine. Dostaniemy Panel Admina, django.contrib.sites, django.contrib.flatpages, obsługę grup i uprawnień, a także narzędzia działające w obrębie SDK jak zarządca plików JS i CSS (generujący skompresowane i połączone pliki według podanych reguł).

RkBlog

Google App Engine (GAE), 22 January 2009, Piotr Maliński

Comment article