Django pod Nginx z wykorzystaniem mod_wsgi i mod_scgi

Rozwijany jest obecnie moduł WSGI dla Nginxa. Dokumentacje oraz informacje o najnowszej wersji znajdziemy na wiki Nginxa. W chwili pisania artykułu moduł kompatybilny jest z Nginxem z serii 0.5. Pod nowszymi nie kompiluje się. Instalacja moduły przebiega następująco:
 • Pobieramy najnowszą wersję (wymagany system kontroli wersji mercurial):
  hg clone http://hg.mperillo.ath.cx/nginx/mod_wsgi/
 • Musimy skompilować ponownie Nginxa dodając do cofigure dyrektywę --add-module=/ścieżka/do/mod_wsgi/, np:
  ./configure --add-module=/ścieżka/do/mod_wsgi/
 • Po skompilowaniu i zainstalowaniu nginxa wszystko jest gotowe
Poniżej fragment nginx.conf odpowiedzialnego za hostowanie projektu Django z wykorzystaniem mod_wsgi:
server { 
	listen    8000;
	server_name localhost;
	
	wsgi_var REQUEST_METHOD   $request_method;
	#wsgi_var SCRIPT_NAME     $uri; # TODO
	#wsgi_var PATH_INFO      $uri; # TODO
	wsgi_var QUERY_STRING    $query_string;
	
	wsgi_var CONTENT_TYPE    $content_type;
	wsgi_var CONTENT_LENGTH   $content_length;
	
	wsgi_var SERVER_NAME     $server_name;
	wsgi_var SERVER_PORT     $server_port;
	
	wsgi_var SERVER_PROTOCOL   $server_protocol;
	
	#
	# additional variables
	# (they will be present in the WSGI environment only if not empty)
	#
	wsgi_var REQUEST_URI     $request_uri;
	wsgi_var DOCUMENT_URI    $document_uri;
	wsgi_var DOCUMENT_ROOT    $document_root;
	
	wsgi_var SERVER_SOFTWARE   $nginx_version;
	
	wsgi_var REMOTE_ADDR     $remote_addr;
	wsgi_var REMOTE_PORT     $remote_port;
	wsgi_var SERVER_ADDR     $server_addr;
	
	
	wsgi_var REMOTE_USER $remote_user;
	
	
	#wsgi_middleware wsgiref.validate validator;
	#wsgi_middleware paste.lint;

	location / {
		#client_body_buffer_size 50;
		wsgi_pass /ścieżka/do/wsgi.py;

		wsgi_pass_authorization off;
		wsgi_script_reloading on;
		wsgi_use_main_interpreter on;
		}
	}
Podajemy ścieżkę do pliku wsgi.py, gdzie plik wsgi.py umieszczony jest w katalogu projektu django i zawiera kod:
import os, sys
sys.path.append('/ścieżka/do/projektu_django/')

os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'settings'
import django.core.handlers.wsgi
application = django.core.handlers.wsgi.WSGIHandler()
Podajemy ścieżkę, uruchamiamy nginxa i powinno ładnie działać (w tym przykładzie localhost:8000)

SCGI

mod_scgi to drugi moduł tego samego autora, również w stanie rozwoju. Nie obsługuje jeszcze w pełni standardu SCGI, co powoduje pewien problem z wykorzystaniem go do hostowania projektu Django. Instalacja przebiega identycznie, natomiast konfiguracja serwera następująco:
location / {
	## scgi_var CONTENT_LENGTH   $content_length;
	scgi_var QUERY_STRING    $query_string;
	scgi_var REQUEST_METHOD   $request_method;
	scgi_var CONTENT_TYPE    $content_type;
	
	## scgi_var SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
	scgi_var REQUEST_URI    $request_uri;
	scgi_var DOCUMENT_URI    $document_uri;
	scgi_var DOCUMENT_ROOT   $document_root;
	scgi_var SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
	
	scgi_var SCGI        1;
	scgi_var SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;
	
	scgi_var REMOTE_ADDR    $remote_addr;
	scgi_var REMOTE_PORT    $remote_port;
	scgi_var SERVER_ADDR    $server_addr;
	scgi_var SERVER_PORT    $server_port;
	scgi_var SERVER_NAME    $server_name;
	scgi_pass  127.0.0.1:8080;
	scgi_var  SCRIPT_NAME $uri;
	scgi_var  PATH_INFO  $uri;
	}
Najważniejsze jest scgi_pass 127.0.0.1:8080; - pod podanym IP/portem ma działać serwer WSGI/SCGI. W przypadku Django używamy django-scgi.py, który wykonujemy z parametrami:
python django-scgi.py --projects=/ścieżka/do/projektDjango/ --settings=settings --host=localhost --port=8080
Uruchomienie projektu Django zwróci nam stronę... lecz jako text/plain a nie text/html:
Status: 200 OK
Vary: Cookie
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Żeby zadziałało pierwsza linijka musi wyglądać następująco:
HTTP/1.1 200 OK
Co wymaga raczej grzebania w kodzie flupa.
RkBlog

Django, 22 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact