Dodawanie wrogów rasowych

Autor - Damian Staniszewski
Tutorial ten powstał w oparciu o porady Daxziza, które nie uwzględniały jednak technologii WeiDU. Postaram się omówić dodawanie nowych wrogów rasowych najdokładniej jak to jest możliwe zakładam jednak, że większość z osób, które czytają niniejszy tutorial mają już pewne doświadczenie z programem WeiDU. Zanim zaczniesz czytać dalszą część niniejszego poradnika, powinieneś zebrać następujące programy:
Near Infinity (wymaga Java Runtime Environment w wersji 1.4.2)
Infinity Explorer (najlepiej wersję 0.75)
WeiDU (kiedy to piszę dostępny jest w wersji 161)
To wszystko jest bardzo proste. Zacznijmy od znalezienia pliku 'Haterace.2da' za pomocą Near Infinity bądź Infinity Explorera. Jak można domyślić się z jego nazwy zawiera on rasy, które są znienawidzone, a mówiąc nowoczenym językiem wrogów rasowych. Nie będziesz musiał dokonywać bezpośrednio jakichkolwiek zmian w tym pliku, ale warto byś się z nim zapoznał. Następnym plikem, który powinineś odszukać jest 'Race.ids', plik zawierający rasy występujące w grze. Wyjdź na chwilę z przeglądarki Infinity, oczywiście poprzez zminimalizowanie jej. Pierwsze co powinieneś teraz zrobić to utworzyć słynne trzy sładniki każdego moda opartego o WeiDU1, to znaczy skopiować plik 'WeiDU.exe' i zmienić jego nazwę na przykładowo 'Setup-Haterace', utworzyć plik tekstowy z końcówką '.tp2' o takiej samej nazwie jak poprzedni plik oraz utworzyć katalog o przykładowej nazwie 'haterace'. W tym katalogu należy utworzyć folder 'backup'. Jeśli masz już to wszystko możesz otworzyć plik '.tp2' za pomocą edytora tekstowego, ale stanowczo odradzam zwykły notatnik.

Rozpoczynamy od standardowej procedury w modach WeiDU, czyli od wpisania w pliku '.tp2' informacji o autorze i backupie.
BACKUP ~haterace/backup~
AUTHOR ~damian-staniszewski@wp.pl~
BEGIN ~Nowi wrogowie rasowi~ (Nazwa znajduje się zawsze pomiędzy tyldami.)
Teraz użyjemy komendy append, która doda kolejną, napisaną przez nas linię do pliku 'Haterace.2da', z którym zapoznaliście się wcześniej. Po komendzie append w tyldach umieszczamy nazwę pliku, który uaktualniamy, potem robimy odstęp za pomocą spacji i w kolejnych tyldach umieszczamy nową linię dla pliku 'Haterace.2da'.
APPEND ~Haterace.2da~ ~ELF 999000 2 999001~
ELF to nasza własna nazwa nowego wroga rasowego, estetycznie byłoby gdyby była taka sama jak nazwa rasy, 999000 to numer linii w pliku dialog.tlk, w ktorym znajduje się nazwa naszego nowego wroga rasowego, możemy wpisać byle jaką liczbę, gdyż i tak zmienimy tę nazwę dalej za pomocą WeiDU. Podobnie ma się rzecz z 999001, tyle że teraz numer ten dotyczny opisu wroga rasowego. Pomiędzy tymi liczbami znajduje się numerek 2, odnoszący się do rasy elfa. Numery te można znaleźć w pliku 'Race.ids'.
COPY_EXISTING ~Haterace.2da~ ~override/Haterace.2da~
  REPLACE ~999000~ ~Elf~
  REPLACE ~999001~ ~Elfy są małe i mają spiczaste uszy.~
Komenda COPY_EXISTING kopiuje istniejący już, tyle że wcześniej przez nas zmieniony plik 'Haterace.2da' do katalogu override, jak zresztą łatwo się domyślić. REPLACE ma nadać naszemu nowemu wrogowi rasowemu nazwę i opis. Wpierw wpisujemy między tyldami numer, podany przez nas wczesniej w komendzie APPEND, a następnie po zrobieniu odstępu wpisujemy w tyldach nazwę naszej rasy. Analogicznie postępujemy z opisem. Ostatecznie nasz plik 'Setup-Haterace.2da' powinien wyglądać tak:
BACKUP ~haterace/backup~
AUTHOR ~damian-staniszewski@wp.pl~

BEGIN ~Nowi wrogowie rasowi~ (Nazwa znajduje się zawsze pomiędzy tyldami.)

APPEND ~Haterace.2da~ ~ELF 999000 2 999001~

COPY_EXISTING ~Haterace.2da~ ~override/Haterace.2da~
  REPLACE ~999000~ ~Elf~
  REPLACE ~999001~ ~Elfy są małe i mają spiczaste uszy.~
Jeśli chcesz zobaczyć jakieś inne przykłady to przejrzyj najnowszą wersję mojego moda o nazwie 'Enhanced SoA', w której znajduje się składnik dodający kilku nowych wrogów rasowych.
RkBlog

Modowanie Silnika Infinity, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact