Edytor Map Wesnoth

Wesnoth posiada również edytor map. Pod linuksem uruchamiamy go poleceniem wesnoth_editor (w zależności od ustawień kompilacji może być nieobecny). Po jego uruchomieniu pojawi się okno edytora z pustą planszą. Możemy otworzyć stworzone wcześniej mapy lub stworzyć własną (Plik -> Nowa Mapa) lub też wygenerować losową mapę i ją dalej edytować.

Kluczowe elementy mapy to zamki z zaznaczonymi "pozycjami startowymi graczy" oraz wioski:
wesnoth8
Elementy terenu (w tym zamki i wioski) wybieramy z palety po prawej stronie okna:
wesnoth9
Po zapisaniu mapa będzie dostępna na liście map do rozgrywek ludzie kontra komputer i rozgrywek sieciowych.
RkBlog

Wesnoth, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact