RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Elektronika i Python

Sterowanie elektroniką poprzez mikrontrolery i Pythona

Elektronika

MicroPython i pyboard

pyMCU

Raspberry Pi

Pozostała elektronika

RkBlog

Programowanie i sterowanie elektroniką, 3 June 2013,