Instalacja Maemo Diablo SDK i Scratchboxa

Pełna platforma Maemo do instalacji na zwykłym komputerze składa się ze Scratchboxa - narzędzia do kompilacji skrośnej (pod architekturę ARM stosowaną w tabletach) oraz SDK - zbioru narzędzi oraz kompletnej dystrybucji Linuksa opartej na Debianie stosowanej przez Maemo. Można zainstalować i skonfigurować wszystkie narzędzia w używanej dystrybucji Linuksa, lub też skorzystać z obrazów do wirtualizacji opartych o Ubuntu, które mają zainstalowane wszystkie potrzebne narzędzia i SDK.

Instalacja Scratchboxa

Scratchboxa możemy zainstalować wyłącznie na 32 bitowym systemie. Zalecane jest wykorzystanie skryptu do automatycznej instalacji, który pobrać możemy z repozytorium maemo/nokii (pobieramy SDK Installer i Scratchbox Installer). Po pobraniu skryptu jako root (lub sudo) wykonyjemy:
chmod a+x ./maemo-scratchbox-install.sh
./maemo-scratchbox-install.sh -s ŚCIEŻKA
Gdzie ścieżka oznacza miejsce, w którym zainstalowanie zostany Scratchbox. Musi to byś ścieżka bezwzględna i musi kończyć się na "/scratchbox".

Instalacja SDK

Instalację SDK również można przeprowadzić za pomogą skryptu automatyzującego cały proces pobranego wcześniej ze strony maemo/nokii. Skrypt wykonujemy (nie jako root):
./maemo-sdk-install.sh -s ŚCIEŻKA
Gdzie ścieżka wskazuje miejsce instalacji Scratchboxa. Przy instalacji spytani zostaniemy jaki zestaw pakietów zainstalować. Warto wybrać pełny zestaw pakietów. Po instalacji będziemy musieli wykonać kilka dodatkowych czynności, o których poinformuje nas skrypt. Pierwsze to dodanie do scratchboxa zwykłego użytkownika (z którego operujemy). Jako root wykonaj:
*/scratchbox/sbin/sbox_adduser USER yes
Musimy także uruchomić usługę Scratchboxa (za każdym razem, gdy chcemy korzystać z platformy):
*/scratchbox/sbin/sbox_ctl start
Po czym możemy logować się do frameworka wykonując polecenie jako zwykły użytkownik:
*/scratchbox/login
Jeżeli mamy problemy z prawami dostępu do logowania to jako root wykonaj:
chown USER */scratchbox/login
Stosując stosowną nazwę użytkownika. Po zalogowaniu się jesteśmy "wewnątrz" systemu maemo i możemy pracować, instalować pakiety (apt-get), czy też kompilować własny kod. Dostępny jest panel umożliwiający instalację wielu instancji systemu o różnych architekturach (ARMEL, x86).
scratchbox1

Serwer Xów Xephyr

Xephyr to "lekki" serwer Xów dobrze oddający ekrany urządzeń mobilnych. W zależności od dystrybucji xephyr będzie zawarty w pakiecie xorg lub w postaci oddzielnego pakietu, np "xserver-xephyr" pod Debianem. Xephyra będziemy używać do uruchamiania Maemo. Możemy przeprowadzić test uruchamiając Xephyra wewnątrz działającego normalnego serwer X.org:
Xephyr :2 -host-cursor -screen 800x480x16 -dpi 96 -ac -extension Composite
I w drugim terminalu:
export DISPLAY=:2
xterm
Co powinno uruchomić Xterm w oknie Xephyra. W przypadku SDK Maemo "zamiast" xterm należy odpalić af-sb-init.sh start by uruchomić Hildon Application Framework (szczegóły w dalszej części dokumentacji).
maemo1
RkBlog

Systemy wbudowane, 7 November 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact