Instalacja Mojo SDK - WebOS Palm Pre

Palm udostępnił SDK dla swojego najnowszego systemu - WebOS na Linuksa, Windowsa i Maka. W skład SDK wchodzi emulator wykorzystujący Virtualboxa. Instalacja SDK sprowadza się do zainstalowania wspomnianego Virtualboxa (w wersji 2.2 lub nowszej), oraz Javy. W przypadku SDK pod Linuksa obsługiwane jest oficjalnie Ubuntu i dla niego przygotowano opis instalacji i konfiguracji.

Instalacja Mojo SDK pod Ubuntu

 • Zainstaluj Virtualboxa oraz Javę (JRE) za pomocą menedżera pakietów
 • (Pomiń ten punkt pod Karmic Koala) Pod Hardy Hedgehog dostępna jest stara wersja Virtualboxa. Musisz mieć wersję 2.2 lub nowszą. Palm radzi w tym przypadku skorzystać z repozytoriów Virtualboxa. Do /etc/apt/sources.list dodaj:
  deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian hardy non-free
  a następnie wykonaj:
  wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install virtualbox-2.2
 • Pobierz i zainstaluj pakiet DEB z SDK ze strony Palma
 • Pobierz i zainstaluj pakiet Novacom (link do bieżącej wesji znajdziesz w opisie instalacji na stronie Palma)
 • Po instalacji pakietu Novacom Ubuntu Karmic Koala wyrzucał błąd konfiguracji, lecz można go zignorować. Należy z konsoli ręcznie uruchomić demona:
  sudo /opt/Palm/novacom/novacomd start
 • Teraz możemy uruchomić emulator poleceniem palm-emulator, co uruchomi w Virtualboksie system Palma ze wszystkimi podstawowymi aplikacjami jak przeglądarka www, czy klient poczty (bardzo fajny nawet).
 • Więcej na temat WebOS dowiesz się na developer.palm.com
palm1
palm2
palm3
palm4
palm5
palm6
RkBlog

Systemy wbudowane, 25 July 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact