Instalacja Pythona pod Linuksem

Większość dystrybucji Linuksa instaluje Pythona razem z systemem, gdyż jest on używany przez wiele narzędzi. By sprawdzić czy mamy już zainstalowanego Pythona wystarczy w konsoli wykonać:

python -V

Co wyświetli wersję zainstalowanego interpretera lub komunikat o jego braku. Niektóre dystrybucje mogą mieć Pythona w starej wersji 2.X jak i obecnie używanej 3.X przez co domyślnie instalowany interpreter nie będzie dostępny przez polecenie python tylko przez python3:

python3 -V

Jeżeli Python jest zainstalowany to jesteśmy gotowi do jego wykorzystania, a jeżeli nie ma to użyj menedżera pakietów twojej dystrybucji żeby go zainstalować.

Domyślnie mogą nie być instalowane pakiety developerskie, zazwyczaj nazwane python3-dev, python3-pip (lub bez 3 jeżeli dystrybucja zrezygnowała już ze wspierania Pythona 2). Warto je zainstalować, gdyż mogą być potrzebne przy instalacji/kompilacji niektórych bibliotek trzecich (np. Pillow będzie też wymagał libjpeg-dev, libpng-dev itp.).

Pakiety dodatkowe

Dystrybuje pakietują popularne pakiety Pythona przez co dostępne są w menedżerze pakietów dystrybucji. Zazwyczaj nie zaleca się ich stosowania na rzecz stosowania virtualenv i pakietów instalowanych z pypi za pomocą pip.

virtualenv /ścieżka/myenv -p /usr/bin/python3
. /ścieżka/myenv/bin/activate
pip install django

Pełne kursy Pythona:

RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact