RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Instalacja Pythona pod Linuksem

Wskazówki dla użytkowników Linuksa wykorzystujących Pythona w tym systemie (instalacja Pythona z repozytoriów, instalacja modułów dodatkowych z pypi)

Wiele dystrybucji instaluje Pythona wraz z instalacją systemu (ubuntu, gentoo i inne) a te, które tego nie robią zawierają gotowy pakiet w repozytorium. By sprawdzić czy masz już zainstalowanego Pythona wpisz w konsoli:
python -V
Powyższe polecenie wyświetli wersję zainstalowanego Pythona, lub zwróci "command not found" w przypadku jego braku. Do instalacji Pythona użyj menedżera pakietów swojej dystrybucji.

Moduły dodatkowe

Większość dystrybucji rozprowadza w postaci pakietów wiele dodatkowych modułów. Zazwyczaj ich nazwy zaczynają się na py* lub python-*, podobnie do nazw modułów jakie dostarczają. Oprócz pakietach dystrybucji możesz użyć easy_install z pakietu setuptools do instalacji modułów Pythona z cheeseshop.python.org:
easy_install NAZWA_PAKIETU_CHEESESHOP
RkBlog

14 July 2008;

Comment article