RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

KDM, GDM w Archu

Aby ustawić automatyczne uruchamianie graficznego menedżera logowania wystarczy:
  • Zainstaluj interesujący cię menedżer logowania (kdm - kdebase, gdm, xdm itp.)
  • Jako root edytuj /etc/rc.conf
  • Znajdź listę demonów:
    DAEMONS=(...)
  • Dodaj wpis dla menadżera logowania (kdm, gdm, xdm) na końcu listy demonów, wg. przykładów:
    DAEMONS=(... kdm) DAEMONS=(... gdm) DAEMONS=(... xdm)
  • Zapisz zmiany. Po restarcie powinien pojawić się menadżer logowania.
RkBlog

ArchLinux, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article