Kit Editor w skrócie

Kit Editor
By chodził w Override muszą być następujące pliki, eksportujemy je wszystkie winbiffem lub NI i wrzucamy do Override, NIE zastępując istniejących:
-ABCLASRQ.2DA
-ABCLSMOD.2DA
-ABDCDSRQ.2DA
-ABDCSCRQ.2DA
-ALIGNMNT.2DA
-CLASWEAP.2DA
-DUALCLAS.2DA
-KITLIST.2DA
-WEAPPROF.2DA

Gdy mamy zainstalowany Tron Bhaala to z pliku 25def.bif eksportujemy następujące pliki:
-LUABBR.2DA
-Wszystkie pliki LU***.2DA, i.e. LUMA0.2DA
-25STWEAP.2DA

NEW KIT i ognia:
-wybieramy katalog gdzie zostaną stworzone pliki podklasy (tylko przy tworzeniu nowego to się pojawi)
-wpisujemy nazwę techniczną klasy (dla programu) mainclass - jakiej klasy ma być to podklasa, unusable - przypisuje listę używanych i nieużywanych przedmiotów (jakiejś klasy / podklasy), charakter itd... (nie da się zrobić paladyna innego niż PD i nie może on z niczym multiklasować).

-biegłość w broniach - wybieramy ile * będzie mógł poświęcić na bronie (olewamy te z *, które są wg BG1, np złodziejowi z 5* nie dadzą dodatkowych ataków...)
-wartości cech minimalne itp
-specjalne zdolności - to za chwilę
-zdolności wysokopoziomowe TOB (wybieramy z listy lub jeżeli ich nie chcemy to nic nie wpisujemy)
-przedmioty przy new game TOB - ogólnie można to olać
-Prawdziwa nazwa i opis podklasy
-naciskamy OK. TERAZ z katalogu, który wcześniej zaznaczyliśmy przenosimy powstałe pliki do override ZASTĘPUJˇC już istniejące... Podklasa jest w grze, oraz można ją modyfikować programem. Można ją wyeksportować i podzielić się nią z innymi.Specjalne zdolności:
GA_ oznacza czar który dostanie na stałe (głównie to będą zdolności wrodzone, chociaż jeżeli damy czar dla kapłana/dru - to się takowy go nauczy, jeżeli damy magów - to bard się nauczy takiego - do swoich ksiąg) (nie da się zrobić podklas magów, czarowników, mnichów i barbarzyńców).
AP_ - czar zostanie rzucony - najczęściej służy do "dania" postaci przedmiotów lub biernych zdolności jak odporność na magię


Do tego trzeba robić własne czary:
Np przerabiamy Kamienną skórę na zdolność wrodzoną:
1) szukamy go w NearInfinity - eksportujemy prawym kliknięciem myszy. Edytujemy w IEEP - zmieniając "Type" na innate i wypadałoby "location shown" na innate
2) zapisujemy jako np. czar1
3) teraz możemy w kiteditorze np pod 9lv napisać w zdolnościach GA_czar1 - co spowoduje że na 9lv podklasa dostanie ten czar jako wrodzony (plik czaru musi być w override, oraz jeżeli komuś przesyłamy poklasę, musi być do niej dołączony)


Ma dostawać np 5% odp na magię co level - patrzymy na podklasę zabójca magów - zdolności wrodzone za pomocą kit editora - będzie AP_cośtam. Teraz albo wykorzystujemy istniejący czar, albo eksportujemy, zmieniamy i zapisjemy z nową nazwą..
RkBlog

Modowanie Silnika Infinity, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact