Korzystanie z Datastore w Google App Engine

Google App Engine oferuje nam "Datastore" - bazę danych, określaną mianem "składowiska danych". Zastosowana baza nie jest relacyjną bazą danych i nie używa języka SQL, co zrodzi zapewne pewne trudności i problemy. Z drugiej strony mamy zapewnioną skalowalność, równoważenie ruchu i replikowanie danych między serwerami.

Struktury danych określane są przez modele, o składni zbliżonej do tej z frameworka Django. Do helloworld/helloworld.py dodaj import:
from google.appengine.ext import db
Następnie zdefiniujemy prosty model dla wpisów księgi gości:
class Greeting(db.Model):
 author = db.UserProperty()
 content = db.StringProperty(multiline=True)
 date = db.DateTimeProperty(auto_now_add=True)

Mamy klasę Greeting definiującą strukturę złożoną z trzech pól - author przechowujące obiekty User, content przechowujące dane tekstowe i date dla danych typu datetime.datetime. Niektóre "pola" przyjmują dodatkowe argumenty pozwalające skonfigurować ich zachowanie. W tym przykładzie dla db.StringProperty zastosowaliśmy multiline=True, dzięki czemu dopuszczone będą dane zawierające przejścia do nowej linii. Podanie argumentu auto_now_add=True dla db.DateTimeProperty spowoduje wstawienie obecnej daty, jeżeli nie zostanie podana inna.

Teraz zmodyfikuj klasę "Guestbook" do postaci:
class Guestbook(webapp.RequestHandler):
 def post(self):
  greeting = Greeting()

  if users.get_current_user():
   greeting.author = users.get_current_user()

  greeting.content = self.request.get('content')
  greeting.put()
  self.redirect('/')

Tworzymy w niej obiekt "Greeting", do którego przypisujemy wartości i zapisujemy za pomocą greeting.put().

Dla pobierania danych dostępny jest język GQL - zbliżony składnią do języka SQL. Nie jest to jednak pełna implementacja, a to ze względu na nierelacyjny charakter bazy danych. Zmień kod klasy MainPage na poniższy:
class MainPage(webapp.RequestHandler):
 def get(self):
  self.response.out.write('<html><body>')

  greetings = db.GqlQuery("SELECT * FROM Greeting ORDER BY date DESC LIMIT 10")

  for greeting in greetings:
   if greeting.author:
    self.response.out.write('<b>%s</b> wrote:' % greeting.author.nickname())
   else:
    self.response.out.write('An anonymous person wrote:')
   self.response.out.write('<blockquote>%s</blockquote>' %
               cgi.escape(greeting.content))

  # Write the submission form and the footer of the page
  self.response.out.write("""
     <form action="/sign" method="post">
      <div><textarea name="content" rows="3" cols="60"></textarea></div>
      <div><input type="submit" value="Sign Guestbook"></div>
     </form>
    </body>
   </html>""")
Teraz wpisy zapisują się w bazie, a na stronie głównej będziemy widzieć już dodane. W przypadku lokalnego serwera dane przetrzymywane są w plikach tymczasowych. Zapytanie wykonywane jest tak:
greetings = db.GqlQuery("SELECT * FROM Greeting ORDER BY date DESC LIMIT 10")
Choć można też wywołać metodę "gql" na klasie "Greeting":
greetings = Greeting.gql("ORDER BY date DESC LIMIT 10")
Zapytania zawsze zwracają pełny obiekt danych i podawanie określonych właściwości obiektów do pobrania nie ma sensu, zawsze będzie to "SELECT * FROM". Zapytania GQL mogą mieć klauzulę WHERE, lecz nie mogą zawierać one stałych wartości dla warunków. Parametry muszą być przypisane, np:
  if users.get_current_user():
   greetings = Greeting.gql("WHERE author = :1 ORDER BY date DESC",
                users.get_current_user())
Można też stosować nazwy dla przypisywania argumentów:
   greetings = Greeting.gql("WHERE author = :author ORDER BY date DESC",
                author=users.get_current_user())
API Datastore dostarcza także inny mechanizm zapytań. Powyższe zapytanie można zapisać też tak:
   greetings = Greeting.all()
   greetings.filter("author =", users.get_current_user())
   greetings.order("-date")
RkBlog

Google App Engine (GAE), 14 September 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact