RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Łatki na Panel Admina Django pod GAE

Jeżeli kogoś interesuje korzystanie z PA Django pod GAE to na liście dyskusujnej dostępne są odpowiednie łatki. Jeszcze nie testowałem, ale niebawem na pe

Jeżeli kogoś interesuje korzystanie z PA Django pod GAE to na liście dyskusujnej dostępne są odpowiednie łatki. Jeszcze nie testowałem, ale niebawem na pewno to nastąpi.

RkBlog

21 November 2008;

Comment article