RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Łatki na Panel Admina Django pod GAE

Jeżeli kogoś interesuje korzystanie z PA Django pod GAE to na liście dyskusujnej dostępne są odpowiednie łatki. Jeszcze nie testowałem, ale niebawem na pewno to nastąpi.

RkBlog

Google App Engine (GAE), 21 November 2008, Piotr Maliński

Comment article