Obsługa formularzy w webapp

We frameworku webapp można też korzystać z formularzy. Wygląda to dość prosto, w stylu web.py. Oto kod helloworld.py:
# -*- coding: utf-8 -*-
import cgi

from google.appengine.api import users
from google.appengine.ext import webapp
from google.appengine.ext.webapp.util import run_wsgi_app

class MainPage(webapp.RequestHandler):
 def get(self):
  self.response.out.write("""
   <html>
    <body>
     <form action="/sign" method="post">
      <div><textarea name="content" rows="3" cols="60"></textarea></div>
      <div><input type="submit" value="Dodaj wpis"></div>
     </form>
    </body>
   </html>""")


class Guestbook(webapp.RequestHandler):
 def post(self):
  self.response.out.write('<html><body>Napisałeś:<pre>')
  self.response.out.write(cgi.escape(self.request.get('content')))
  self.response.out.write('</pre></body></html>')

application = webapp.WSGIApplication(
                   [('/', MainPage),
                   ('/sign', Guestbook)],
                   debug=True)

def main():
 run_wsgi_app(application)

if __name__ == "__main__":
 main()
Nasza aplikacja składa się z formularza, który wysyłamy pod adres /sign, obsługiwany przez klasę Guestbook ze zdefiniowaną metodą post wywoływaną przez żądania POST.
RkBlog

Google App Engine (GAE), 14 September 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact