PECL Cairo-0.2.0 wydane

Dwa dni temu wydano nową wersję rozszerzenia PHP udostępniającego funkcje biblioteki Cairo - Pecl/Cairo-0.2.0. Rozszerzenie to udostępnia szereg funkcji do operowania na grafikach, grafikach wektorowych, czy plikach PDF. Przykłady kodu znajdziemy w testach dołączonych do pakietu.

RkBlog

PHP w Akcji, 5 February 2010, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact