Wydano rozszerzenie PHP do obsługi wyszukiwania w Sorl

Wczoraj wydano pierwszą wersję binarnego rozszerzenia do PHP do obsługi wyszukiwania w Sorl - profesjonalnemu serwerowi pełnotekstowego wyszukiwania opartego o Lucene (wykorzystywany m.in. przez Digg.com). Kod źródłowy można pobrać w pecl.php.net. Kompilacja wygląda standardowo:

phpize
#aclocal
#autoconf
./configure
make
make install

W przypadku nowszych dystrybucji Linuksa kompilacja może nie rozpocząć się ze względu na przestarzałe nagłówki aclocal (np. Gentoo). W tym przypadku należy wykonać "aclocal" i "autoconf" przed "./configure".

Solr opisywałem już wcześniej w artykule Pełnotekstowe wyszukiwanie w PHP z Solr i Lucene. Teraz w PHP zamiast opisanych tam klas można wykorzystać bardziej wydajne binarne rozszerzenie o lepiej zaprojektowanym API. Przykłady zastosowania binarnego rozszerzenia znajdziemy w podkatalogu "tests" z katalogu zawierającego kod rozszerzenia.

RkBlog

PHP w Akcji, 6 October 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact