RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Sieciowy framework zadań Gearman i PHP

Gearman to framework aplikacyjny do zarządzania farmą zadań rozdzielanych na inne maszyny lub procesy lepiej przystosowane do wykonania określonej czynności. Np. aplikacja www może zlecić zadanie wygenerowania szeregu miniatur dla nadesłanych przez użytkownika grafik. Gearman umożliwia równoległe wykonywanie różnych zadań, rozkład wykonywanych zadań na różne serwery (load balancing), jak wywoływanie funkcji napisanych w różnych językach programistycznych.

Jak to działa?

Aplikacja oparta o Gearmana składa się z trzech części: klienta, pracownika i serwera prac. Klient odpowiedzialny jest za tworzenie prac do wykonania i za wysłanie ich na serwer. Serwer prac znajdzie odpowiedzialnego pracownika, który może wykonać daną pracę i zwrócić wynik do klienta poprzez serwer. Zobacz także Gearmana w Pythonie.

Instalacja Gearman

Przykładowy skrypt

Oto prosty kod pracownika:
<?php
$worker= new GearmanWorker();
$worker->addServer();
$worker->addFunction("reverse", "my_reverse_function");
while ($worker->work());
 
function my_reverse_function($job)
{
  return strrev($job->workload());
}
A to kod klienta zlecającego wykonanie zadania/pracy:
<?php
$client= new GearmanClient();
$client->addServer();
print $client->do("reverse", "Hello World!");
RkBlog

PHP w Akcji, 11 October 2009, Piotr Maliński

Comment article