Podklasy i pliki 2da

 • KITLIST.2da - Zawiera listę podklas. Używane są tutaj wewnątrzne nazwy klas, które łatwo powinniœmy rozpoznać. Kolumny LOWER, MIXED i HELP zawierają referencje do dialog.tlk gdzie znajdziemy nazwy i opisy podklasy z poziomu gry. Kolumna ABILITIES odsyła do pliku CLAB****.2da dla danej podklasy, który zawiera listę zdolnoœci jakie podklasa dostaje wraz z awansem na wyższe poziomy. Znaczenie kolumny PROFICIENCY jest nieznane. Kolumna UNUSABLE okreœla flagi nieużywanych przedmiotów. Wartoœć 0x00004000 da ograniczenia takie jak klasa rodzic (np. paladyna gdy tworzymy podklasę paladyna). Ograniczenia można dodawać. Jeżeli chcesz dać podklasie ograniczenia Kawalera i Zmiennokształtnego: 0x00000008 + 0x10000000 = 0x10000008. Kolumna CLASS okreœla klasę rodzica - 1 (Mag), 2 (Wojownik), 3 (Kapłan), 4 (Złodziej), 5 (Bard), 6 (Paladyn), 11 (Druid), i 12 (Łowca).
 • ABCLASRQ.2da - Ten plik przechowuje minimalne wartośći atrybutów dla klas i podklas. Pierwsza kolumna to nazwy podklas i klas, następne określają minimalne wartości Siły, Zręcznośći, Kondycji, Inteligencji i Mądrości i Charyzmy.
 • ABCLSMOD.2da - Ten plik przechowuje modyfikatory do atrybutów (+2 siły, -1 do zręczności itp.). Kolejność atrybutów taka sama jak powyżej.
 • ABDCSCRQ.2da - Ten plik przechowuje wartości atrybutów potrzebne by z danej podklasy można było dwuklasować w inną klasę. Nie określa w jakie klasy można dwuklasować.
 • ALIGNMNT.2da - Określa dozwolone charaktery dla podklasy. 1 oznacza dozwolony charakter, 0 nie.
 • CLAB****.2da - unikalne pliki da danej klasy czy podklasy. Opisuje jakie efekty (np. czary-zdolności) podklasa otrzymuje na kolejnych poziomach. Dla nowej poklasy trzeba stworzyć nowy plik. W KITLIST.2da musi być podana nazwa pliku 2da jaki ma być wykorzystany. 4 gwiazdki - **** oznaczają brak zdolności, AP_nazwaplikuspl oznacza czar jaki ma być rzucony na postać. GA_ da ten czar postaci.
 • CLASWEAP.2da - Określa używalne (1) i nieużywalne bronie danej podklasy.
 • DUALCLAS.2da - Określa możliwe klasy dla dwuklasowania. Nie można obejść ograniczej głównej klasy (z barda nie da się zrobić paladyna). 1 oznacza że podklasa może dwuklasować w daną klasę.
 • K_C_H.2da i dalsze - Określa klasę i rasę dla danej podklasy K_1_2 gdzie 1 to nazwa klasy a 2 to rasa. K_C_H oznacza kapłana (cleric) człowieka (human).
 • LUABBR.2da (ToB) - Określa plik zdolności ToB z podklasą. Plik zdolności to LIxxx.2da gdzie xxx to numer porządkowy.
 • LUFI0.2da i dalsze (ToB) - określa czary dostępne w wysokopoziomowych zdolnościach ToB
 • WEAPPROF.2da - Określa maksymalny poziom biegłości w danej broni (liczba *). Ustalenie kilku * dla podklasy druida na np. łuki nie da automatycznie możliwości używania łuków.
  RkBlog

  Modowanie Silnika Infinity, 14 July 2008, Piotr Maliński

 • Comment article
  RkBlog main page Search RSS Contact