Profesjonaliści obserwują powrót pasa na Jowiszu

W sieci pojawiły się zdjęcia i podsumowanie pierwszych obserwacji zawirowania przywracającego południowy pas Jowisza. Artykuł na ten temat znajduje się na berkeley.edu.

Wykorzystując zdjęcia wykonane przy dłuższych długościach fali (1-2, 5 mikrometrów) udało się potwierdzić iż ciemny "materiał" obserwowany w świetle widzialnym to przejaśnienia w chmurach amoniaku unoszących się powyżej dobrze znanych brązowych chmur. Za widoczność brązowego pasa jaki dobrze znamy odpowiadają suche wiatry zstępujące, które stale przeganiają wszystkie białe chmury znad niego. Zanik koloru to zanik tych wiatrów i nagromadzenie się białych chmur amoniaku na wyżej wysokości. Zanik i powracanie koloru pasa jest procesem cyklicznym i występuje tylko dla południowego pasa Jowisza.

Zjawisko to i jego zagadkowy mechanizm zmian pogodowo-chemicznych od dawna ciekawiło naukowców. Dzięki obserwacjom i raportom amatorów udało się wychwycić pojawienie się zawirowania na bardzo wczesnym stadium ewolucji i umożliwiło dokładne śledzenie tego fenomenu za pomocą zaawansowanej aparatury.

gemini_jupiter600
RkBlog

Astronomia, 25 November 2010, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact