Przegląd systemów-platform dla komórek i smartphonów

Windows Mobile

 • Zamknięty kod
 • Główny język: C++
 • Wsparcie dla programowania w Visual Basic, .NET, ASP.NET
 • Wspierane urządzenia: wiele telefonów
 • Firma: Microsoft

WebOS

 • Otwarty kod (przynajmniej częściowo)
 • Główny język: JavaScript
 • Wspierane urządzenia: Palm Pre
 • Firma: Palm

BlackBerry

 • Zamknięty kod
 • Główny język: Java (J2ME) + własnościowe rozszerzenia
 • Wspierane urządzenia: BlackBerry
 • Firma: RIM

iPhone

 • Zamknięty kod
 • Własnościowy model marketingowy
 • Oparty o BSD i iPhone Framework
 • Główny język: Objective C
 • Wspierane urządzenia: iPhone
 • Firma: Apple
 • Pełne SDK + emulator

Android

 • Darmowy i otwarty
 • Oparty na Linuksie i Android runtime
 • Biblioteki GUI: Android
 • Główny język: Java (część)
 • Wspierane urządzenia: kilka/naście telefonów + emulator
 • Firma: Google + Open Handset Alliance

Maemo/ITOS

 • W 95% otwarty i "darmowy"
 • Oparty na Linuksie (Debian), DBus i X11
 • Biblioteki GUI: GTK/hildon, Qt4
 • Główne języki: C, C++, Python
 • Pakiety DEB
 • Wspierane urządzenia: n810 (1 urządzenie)
 • Firma: Nokia

OpenMoko

 • Całkowicie otwarty i "darmowy"
 • Oparty na Linuksie (OpenEmbedded), DBus i X11
 • Biblioteki GUI: GTK, Qt, EFL
 • Główne języki: C, Python
 • Pakiety .ipk
 • Wspierane urządzenia: Neo freerunner (1 urządzenie)
 • Firma: FIC/OpenMoko

Symbian S60

 • Własnościowy, lecz "otwarty" dla programowania
 • Oparty na Symbianie
 • Główny język: Symbian C++
 • Obsługiwane frameworki: Open C (Posix porting layer), Java (J2ME), Python, Adobe Flash Lite / Web Runtime
 • Wspierane urządzenia: wiele telefonów
 • Firma: Nokia

Symbian Foundation

 • Nowa inicjatywa firm wykorzystujących Symbiana
 • "Połączenie" wielu odmian systemu
 • Cel to otwarcie kodu do 2010 na Eclipse Public License
Celem otwarcia platformy Symbiana jest po pierwsze zjednoczenie różnych jego odmian (Symbian OS, S60, UIQ, MOAP(S)), a także przyśpieszenie jej rozwoju dając programistom i producentom jedną zunifikowaną platformę. Planuje się następujący przebieg procesu:
 • Nokia przejmuje Symbian Ltd
 • Fundacja Symbiana otrzymuje prawa do poszczególnych systemów i komponentów (początek 2009)
 • Start Fundacji Symbiana (początek 2009)
 • Pierwsze pełne wydanie Symbiana przez fundację (początek 2010)
 • Komponenty platformy udostępnione na otwartych licencjach (następne 2 lata)
Rynek zjednoczonego Symbiana obejmowałby:
 • 7 producentów urządzeń
 • 200 milionów sztuk urządzeń 235 modeli
 • 250 operatorów
 • Dziesiątki tysięcy aplikacji
 • 4 miliony programistów

Na bazie prezentacji "mobile development platforms" Sebastiana Mancke.
RkBlog

Systemy wbudowane, 2 October 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact