RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Przegląd systemów-platform dla komórek i smartphonów

Windows Mobile

WebOS

BlackBerry

iPhone

Android

Maemo/ITOS

OpenMoko

Symbian S60

Symbian Foundation

Celem otwarcia platformy Symbiana jest po pierwsze zjednoczenie różnych jego odmian (Symbian OS, S60, UIQ, MOAP(S)), a także przyśpieszenie jej rozwoju dając programistom i producentom jedną zunifikowaną platformę. Planuje się następujący przebieg procesu: Rynek zjednoczonego Symbiana obejmowałby:
Na bazie prezentacji "mobile development platforms" Sebastiana Mancke.
RkBlog

Systemy wbudowane, 2 October 2008, Piotr Maliński

Comment article