RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Przestarzałe artykuły

Zbiór przestarzałych artykułów

Artykuły przestarzałe

Poniższe artykuły są obecnie przestarzałe - opisują starszą wersję frameworka Django i zaprezentowany tam kod nie będzie działał w pełni poprawnie z najnowszymi wydaniami.

Przykłady, fragmenty kodu

Ajax, Coment, JavaScript

 • Stosowanie contrib/markup - Opis dodatkowego modułu Django do formatowania tekstu w szablonach za pomocą markdown, textile, czy ReStructured Text (ReST)
 • Comet w Django - Tworzymy czat bez Javy i Flasha z pomocą orbited i django.
 • Django, Comet i klient IRC - Prosty klient IRCa z poziomu przeglądarki wykorzystujący architekturę comet
 • Django i Ajax - Proste przykłady zastosowania AJAXa w aplikacjach Django. W artykule wykorzystano ajaxroutine.js do sprawdzania dostępności danego loginu w formularzu rejestracji
 • Koszyk z ajaxem w Django - Przykład koszyka wykorzystującego AJAX/DHTML w Django
 • Openwysiwyg w Django - Opis zastosowania rozbudowanego edytora WYSIWYG w aplikacji Django. Artykuł opisuje jak dostosować edytor do pracy w Django i sposób jego umieszczenia w szablonie frameworka

Wyszukiwanie, filtrowanie danych

 • Widok filtrujący w Django - Przykład rozbudowanego widoku do filtrowania i listowania dużych kolekcji danych po wielu parametrach w Django. Artykuł zawiera przykładowy model, kod widoku i szablonu obsługującego filtrowanie.
 • Wyszukiwarka google w django - Wykorzystanie modułu Pythona web_search do stworzenia prostej aplikacji Django wyszukującej danych poprzez wyszukiwarkę Google.
 • Djapian - integracja pełnotekstowej wyszukiwarki Xapian z Django - Opis komponentu Django integrującego wyszukiwarkę Xapian z modelami Django.
 • Django i Lupy - Wykorzystanie modułu lupy do implementacji prostej wyszukiwarki w aplikacjach Django. Lupy to moduł wzorowany na Lucene oferujący proste pełnotekstowe wyszukiwanie, obecnie już nie rozwijany

Grafika, multimedia

 • Grafiki Captcha w Django - Implementacja grafik captcha do zabezpieczania formularzy w aplikacjach Django przed spamowaniem ich przez boty i spamerów.

Gotowe aplikacje i komponenty

 • Diamanda - Aplikacje Django - Opis i dokumentacja zbioru aplikacji Django z projektu Diamanda - forum dyskusyjnego myghtyboard, stron, profilu użytkownika, czy statystyk

Pozostałe Funkcjonalności

RkBlog

Django, 17 February 2010,